Återbruk textil 1 (distans)

Att tillverka något användbart av gamla textiler är inget nytt. Det fanns en tid när en stor del av ett hems rikedom låg i linneskåpet. Textilier var dyrbara och det gällde att ta till vara varje liten bit tills det var dags för lumpsamlaren att sälja det som blev över till papperstillverkning. Idag finns ett enormt överskott av textiler, varje person i Sverige slänger 8 kilo textil i soporna varje år. Ca 3 kilo per person och år går till olika insamlingar. En hel del oanvänt ligger också i skåp och lådor i de flesta hem.

 

Kursens mål

Målet är att prova på i det textila området samt att få mer kunskap till fortsättning i studier om textil och återbruk.

 

Kursinnehåll

På kursen Återbruk textil 1 får deltagarna prova nya och gamla sätt att använda textilier som annars skulle kasseras. Vi arbetar med att på olika sätt ge textilier nya liv. Det kan vara kläder, hemtextilier, trasor eller tygstycken som omvandlas på ena eller andra sättet. Antingen behåller de sin funktion, med nytt utseende eller blir något helt annat. Kursen är förlagd till lördagar 10.00-16.00, 4 tillfällen på hösten och 4 på våren Vi varje tillfälle har vi en workshop där vi jobbar med en teknik eller en specifik uppgift. Det kan vara alltifrån att klä en lampskärm till att väva en gemensam jätteväv.

 

Vi är 3 lärare på kursen, som turas om att hålla i lördagarna. Innan hemgång får deltagarna med sig en hemuppgift, som ska lösas till nästa gång. Mellan kurstillfällena har vi kontakt via datorn. Uppgifterna tar tid att lösa, det handlar ofta om att hitta en egen formgivning i tydligt återbruk, utifrån givna ramar. Det roligaste med den här typen av kurs brukar vara att se hur andra löst samma uppgift, att få ta del av sina kurskamraters idéer och tankar.

 

Är du intresserad av att ta till vara och göra något nytt av textilier, då är detta rätt kurs för dig. Inga förkunskapskrav, men ett intresse och en nyfikenhet är bra.

 

Kostnader

200 kr/deltagare för material. Material till lördagsträffarna på skolan finns till stor del i våra förråd, men deltagarna ombeds även att samla på sig lite eget.

 

Ansvarig lärare

Anna-Maria Hilborn: anna-maria.hilborn@dll.se

 

Studietakt

Distanskurs 25% med åtta träffar.

 

Kurstid

Datum för träffarna:

 

1 september

6 oktober

10 november

8 december

12 januari

9 februari

9 mars

13 april

 

Antagningsprocess

Till ansökan bifogar du ett personligt brev där du presenterar dig själv, dina tidigare meriter och dina motiv till att gå kursen.

 

Sista ansökningsdag

30 april.

 

 

Så här går ansökan till

  1. Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform Schoolsoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i Schoolsoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.
  1. Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:
  • Personbevis (från Skatteverket)
  • Personligt brev där du presenterar dig själv och varför du vill gå utbildningen
  1. Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.
  1. Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till samtal under maj månad. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.
  2. Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.
  3. Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.
  4. Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

Om du söker flera kurser anger du ditt förstahandsval och andrahandsval etc. på Mina sidor i Schoolsoft.

 

(Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud)