Ett år i Omställning (1YT) (50%)

LEDARSKAP OCH RESILIENS FÖR EN NY TID; Kan det du drömmer om för dig själv även gynna en hållbar värld?

Ett år i Omställning (One Year in Transition,1YT) är en kurs inom ramen för omställningsfrågor och helhetstänkande, där fokus ligger i skapandet av lokala lösningar på globala problem. Med avstamp i våra globala utmaningar undersöker vi exempelvis hur förmågan att hantera förändring och kriser kan stärkas både på ett personligt, kollektivt och ekologiskt plan. Under kursens gång tillämpar vi många olika verktyg för möte, samtal, analys och praktik.

Kursen vänder sig till dig som:

 • är intresserad av vad ett helhetsgrepp på hållbar utveckling kan vara och som funderar på hur du kan lyfta dessa frågor i vardag och arbete, samt få möjlighet att utforska det i relation till vad som är rätt för dig.
 • vill utveckla och konkretisera dina egna idéer och kanske redan existerande projekt med stöd av kurshandledare och andra kursdeltagare.
 • få inblick i ledarskaps- och samverkansmodeller och möjliga tillvägagångssätt i realiserande av projektidéer.

Kursen bjuder även in till ett utforskande av intention, längtan och bakomliggande drivkraft i det du gör. Dessa två processer – den inre och yttre – sammanflätas genom de olika kursmomenten. Kursen hjälper dig även att förhålla dig till en vardag där du ibland kanske känner dig ensam med dina funderingar.

Kursen består av fyra vecko-internat under ett år, med moment av mentorskap, bokcirklar, onlinemöten och handledning mellan träffarna. Deltagarna förväntas även driva ett eget projekt, större eller mindre, med relevans till hållbar utveckling/livsstil i sitt lokalsamhälle eller till en specifik kontext.

I kursen ingår bland annat metodpaket inspirerat av arbetssättet för nätverket the Art of Hosting (artofhosting.org), arbetssätt relaterat till ”Inre omställning” (däribland Teori U) och en inbjudan till att ta del av och bli mer aktiv inom omställningsrelaterade nätverk som (http://omställning.net/ ).   Kursen erbjuder ingångar till att vara delaktig i lokala såväl som nationella och internationella  projekt.

Kurstillfällen läsår 18/19

Genom denna länk finner du detaljerad information om de fyra kurstillfällena

Träff 1: 21/9  –   26/9 2018. Inre och yttre omställning: En introduktion.

Träff 2: 30/11 em – 5/12fm 2018. Medskapande aktörskap.

Träff 3: 15/3 em- 20/3 fm 2019. Hållbart entreprenörskap inför framtiden (Preliminärt tema) .

Träff 4: 31/5 em – 5/6 fm 2019 (kan ändras något). Permakultur och design för framtiden.

Kursen inleds i Järna. Vi utgår från ekobyn Charlottendal, en by som  ligger naturnära och relationen till platsen och plats som koncept kommer att vara centralt under hela kursen. Vi gör studiebesök, praktiska workshops, jobbar med övningar för personlig utveckling och mycket mer.

Monika af Ekenstam berättar hon om sin upplevelse av kursen Ett år i omställning. 

Mellan träffarna

Mellan de olika kurstillfällena sker löpande mentorskap, gruppcoachning samt individuella alternativt gemensamma projekt relaterade till valda intresseområden.

Kursens bakgrund och etablering i Sverige

1YT är del av ett större nätverk av liknande utbildningar på flertalet platser och länder. Den startades i Totnes av Isabel Carlise (Transition Network Uk och Schumacher College) och har nu spritt sig till Portugal, och Sverige, och det finns intresse att även starta i  Slovenien, Italien och Tyskland. Läs mer om det här samt här http://www.oneyearintransition.org/

Kursen genomförs med Eskilstuna folkhögskola som huvudman i samverkan med Omställningsnätverket.  Vi samarbetar med och bjuder in gästlärare från Universitet och Högskolor som exempelvis KTH/ Environmental Humanities, Centrum för miljö-och utvecklingsstudier (CEMUS) vid Uppsala universitet /SLU, Linköpings Universitet (Environmental Humanities) och Malmö Högskola

Det är nu andra året kursen 1YT går i Sverige. Du som kursdeltagare är en viktig del i kursens utveckling och form där vi kontinuerligt bygger grund för efterkommande kursdeltagare.

2016 – 2018 års gästlärare:

David Jonstad                              Författare & Journalist Klimatmagasinet Effekt,

Pella Thiel                                    Biolog, Ordförande Omställningsnätverket

Under tallarna kooperativet  undertallarna.se

Kajsa Balkfors                            Art of hosting, fd. Cirkus Cirkör

Stuard Pledger                           Cirkulär Ekonomi

Helena Granström                   Författare, poet och fysiker

Johan Nilsson                            Dansare och odlare

Annika Lykta                             Skådespelare

Fidel Justo Viscarra                  Cermoniell ledare och folkbildare, ayumara traditionen

Peder Karlsson                          Sångpedagog, körledare

Pernilla Fogelström                 Skillebyholm, fd Youth Initiative Program

Ruben Wätte                             Konstnär, Odlingskooperativet Under Tallarna

Paul Pulé                                    Om ekomaskulinitet, Forskare

Linda Nordfors                         Reflection company, VD Kultur och näringsliv

Mikael Karlsson                       Ecoforestry foundation, VD Silvaskog

David Ershammar                   Omtänk utveckling, Art of hosting praktiker

Liv fabricius                              Social Presencing theatre, Fabriciusresurs

Fredrik Björk                            Malmö Högskola

Chris Geiger                              Kollektivet Moder Jord

Teamet bakom                        Permakultur Stjärnsund

Karin Jansson                           Holma folkhögskola, tidningen Odlaren

Nils Lindblad                            Holma folkhögskola, odlingskurserna

Chris Wegweiser                     Holma folkhögskola, Resilient entreprenörskap

Mats Rönnelid                         Högskolan i Dalarna, kursen ”Bärkraftigt byggande och                                                         boende”

Annevi Sjöberg                        Författare och projektledare 

Philipp Weiss                            Författare och skogsträdgårdsodlare

Ylva Lundqvist                         Lokalekonomi, Hela Sverige ska leva

Jonas Roupé                             Naturakademin

Språk:

Som deltagare behöver du kunna läsa och förstå engelska.

Kostnad

5800 kr för material och litteratur (ytterligare kostnader för resor och logi kan tillkomma) Kursen är studiemedelsberättigad.

Ansvarig lärare

Peter Hagerrot – peter.hagerrot@telia.com

Emilia Rekestad – emilia.rekestad@gmail.com

Kurstid läsår 18/19

Kursstart 21 september 2018

Avslutning 5 juni 2019

Studietakt

50%, distans

Sista ansökningsdag

15 juni.  Aktuella frågor kan mailas till emilia.rekestad@gmail.com samt peter.hagerrot@telia.com 

Information om ansökan och antagning

Antagningsprocess

Till ansökan bifogar du ett personligt brev där du presenterar dig själv, dina tidigare meriter och dina motiv till att gå kursen, samt om du har några idéer som du vill utveckla. Vi kontaktar var och en innan den slutgiltiga antagningen till kursen.

För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen.

Krav för antagning

Krav för denna kurs:

 • Du är minst 18 år

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör vi ett urval bland de

sökande som uppfyller grundkraven (se skolans antagningsprinciper)

 • Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag
 • Skolan gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll
 • Skolan väljer deltagare till konstutbildningarna efter en samlad bedömning kring personligt brev samt den sökandes intresse, nyfikenhet, vilja och öppenhet. I antagningsarbetet strävar vi efter mångfald i gruppen

Så här går ansökan till

 1. Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform Schoolsoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i Schoolsoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.
 1. Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:
 • Kopia på betyg från gymnasiet och eventuella andra utbildningar
 • Personbevis (från Skatteverket)
 • Personligt brev där du presenterar dig själv, varför du vill gå utbildningen samt tidigare meriter.
 1. Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.
 1. Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till samtal under maj månad. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.
 2. Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.
 3. Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.
 4. Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

(Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud)