Folk och Kultur

Folk och Kultur är en ny arena för det breda kultursamtalet i olika former, inom alla politikerområden. Konventet är en mötesplats för offentlig och privat sektor, för media, föreningar, akademin och medborgarna – med en scen för konstnärliga upplevelser. Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige samt Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.

Konventet genomförs första gången den 7-10 februari 2018 i Munkellstaden, Eskilstuna. Ta del av hela programmet och köp ditt deltagarpass på www.folkochkultur.se.

Vi har en dröm

Deltagare och personal på Eskilstuna folkhögskola arbetar under läsåret 2017/2018 med det gemensamma temat yttrandefrihet. Som en del av det arbetet anordnar vi workshops och utställningar med parollen Vi har en dröm som utgångspunkt. Är det möjligt att hitta gemensamma beröringspunkter i våra drömmar och öppna upp för nya tankebanor? Kan vi bortse från tidigare erfarenheter och titlar och förutsättningslöst jobba utifrån våra drömmar utan att ifrågasätta dess rimlighet? Arbetet kommer att visas i ett av skolans gallerier, på ljusgården och vara del av fredagens vernissage. Vi arbetar i blandade tekniker som teckning, tryck, ljud, projicering och kollage. På skolans innergård kommer vi att arbeta med is och snö. Vi fryser in föremål, texter och budskap, dessa visioner och drömmar bygger vi sen ihop till en helhet eller en gemensam dröm. Vi avslutar med performance på skolans innergård under vernissagedagen. Samtidigt visar kursen Recycle Design – återbruk en utställning med screentryck i skolans stora galleri.

 

Workshops:

 • Ljudkonst, ljud och ord  – torsdag 8/2 10 – 12

  Ordet och musiken blir tillsammans ett kraftfullt verktyg i vår strävan att påverka vår omvärld. Var med och skapa ett två timmar långt improviserat jam baserat på just dina ord. Vad drömmer du om? Vad vill du påverka?

 • Bild, ord, projicering – torsdag 8/2 13-15 

  Nyfiken på projicering? Här får du prova olika projektionstekniker. Utgå ifrån ett bild och textmaterial. Förändra innehåll och- eller betydelse genom att påverka ljus, format och rum. En experimentell workshop handledd av två lärare på Eskilstuna folkhögskola.

 • Affischkonst och propaganda; alternativ kommunikation – torsdag 8/2 13-15 

  Kommunikation i det offentliga rummet – propaganda, politik, kommersialism, aktivism… Vi gör en kort genomgång historiskt från 1800-talet till nutid och sedan skapar vi affischer, gerillaslöjd, stickers och street art i valfria tekniker, enskilt eller i grupp. Ta plats, gör plats!

 • Is och text, vi bygger luftslott av drömmar – torsdag 8/2 10 – 12 

  Luftslott av drömmar – Vi arbetar med ord som utgår från deltagarnas framtidsdrömmar. Med hjälp av is fryser vi tillsammans in tankar, idéer och objekt i olika former med vilka vi bygger ett luftslott av drömmar.

Torsdag 8 feb: 4 workshops, kl. 10-12 och 14-16, 8 deltagare per grupp,

samling i skolans entré.

Fredag 9 feb: Vernissage för utställning av Recycle Design och workshoparbetet

 

Sista dag för anmälan:  fredag 2/2

Först till kvarn!