Fem fria former 25%, distans

Denna kurs vänder sig till dig som har gått kursen Raku i fördjupning, 50%.

Fem uppgifter där skiss och foto ingår.

Målet är att göra fem ihåliga, perforerade, öppna, slutna former i tvådimensionellt.

Innehåll

Du arbetar självständigt med fem uppgifter där dokumentation, skissarbete, kurslitteratur och foto ingår.

Kursens mål

Målet är att varje deltagare gör fem ihåliga, perforerade, öppna, slutna former.

Kostnad

2000 kr för material och litteratur samt uthyrning av utrustning för bränning, m.m

Kursen innefattar fem obligatoriska träffar under ett år

Datum:

27 augusti

15 och 16 oktober

4 och 5 mars

Ansvarig lärare

Ann-Margret Johansson Pettersson: rakukrukan@yahoo.com

Anna Eilert: anna.eilert@telia.com

Studietakt

25% distanskurs

Bränningar sker i Borsökna och Odensvi

Övrigt

Kursen kräver tillgång till dator och internet.

Uppgifter, information och inlämningar sker via en stängd Facebook-grupp, därför måste du även ha ett Facebook-konto under pågående kurs.

Antagningsprinciper

Denna kurs kräver att du tidigare gått kursen Raku i fördjupning, 50%. Ett krav är att du ska kunna arbeta med uppgifterna hemma / i egen verkstad.

 

Kursen startar endast om det finns tillräckligt många deltagare.

Sista ansökningsdag

30 juni

 

Så här går ansökan till

1 Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform Schoolsoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i Schoolsoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.

2 Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:

• Personbevis (från Skatteverket)

• Personligt brev där du presenterar dig själv och varför du vill gå utbildningen

3 Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.

4 Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till samtal under maj månad. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.

5 Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.

6 Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.

7 Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

 

(Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud)