Recycle Design – återbruk

En utbildning som kopplar ihop hantverk, design och miljömedvetenhet på ett unikt sätt.

Utbildningen vänder sig till dig som

 • vill lära dig grunderna i en mängd hantverkstekniker och bekanta dig med massor av återbruksmaterial
 • vill förbereda dig inför vidare studier inom design och/eller hantverk
 • brinner för återbruk och vill ta tillvara på de resurser som finns
 • är klimatmedveten och behöver redskap att förändra och ett sammanhang att verka i
 • vill förändra världen!

 

Kursens mål

 • Du har kunskaper om olika hantverkstekniker för att kunna återbruka material och utveckla säljbara produkter
 • Du har kunskaper om hur den globala ekonomin påverkar människor och natur och hur du själv kan bidra till att förändra

 

Kursinnehåll

Du få prova på och undersöka hur man kan återbruka en mängd material (papper, metall, plast, trä, porslin och tyg) med hjälp av olika hantverkstekniker. Du får möjlighet att utveckla säljbara produkter av återbrukat material och samarbeta med många spännande samhällsaktörer. Under utbildningen får du också lära dig hur den globala ekonomin påverkar människor och natur och hur du själv kan bidra till att förändra.

 

Foto: Gabriella Abu-Ali, för presentation för NCC på KTH Dome of vision

Exempel på tekniker du får prova på

 • bokbinderi
 • skinn- och lädersömnad
 • renovera och bygga om möbler
 • brodera och virka
 • sy om kläder

Under hela året får du större formgivningsuppgifter att arbeta med på egen tid, dessa utgår ifrån ett speciellt material, en form eller en funktion. Formgivningsuppgifterna är relativt omfattande och redovisningarna innefattar ofta en skriftlig del.

Du får möjlighet att lära dig fotografera och redigera dina bilder, skapa en portfolio, ställa ut i olika sammanhang, marknadsföra ditt arbete samt handleda andra i skapandeprocesser.

 

     

Foto: Gabriella Abu-Ali, för presentation för NCC på KTH Dome of vision

 

Aktuella filmer, tidningsartiklar, inlägg på internet och böcker behandlas kontinuerligt. Du får lära dig om rättvis handel, CSR, avfallshantering med mera.

Två mer formella teoretiska kurser ingår i utbildningen: Fairtrade ambassadörsutbildning och föreningen Medveten konsumtions distansutbildning.
Under året finns en stor flexibilitet att göra studiebesök, delta i mässor/utställningar, besöka verksamheter och ta emot intressanta gäster.


 

 

Läs en kort intervju med Helena här

 


Praktik

Under vårterminen är du ute på 2 veckors praktik på någon arbetsplats där du kan få användning av dina nya insikter och kunskaper.

 

Exempel på praktikplatser:

Bananvandringen – vandring från Eskilstuna till Malmö för att uppmärksamma Fair Trade

Coco Form Studio – design och scenografibyrå

Världsbutiken Amos i Arboga

Örjanskolan – waldorfskola i Järna

Bokbindarlinjen på Leksands folkhögskola

Vallby friluftsmuseum i Västerås

Teaterverkstaden på Malmö opera

Finrummet – gör om möbler och textilier som sedan säljs

Navdanya – organisation i Indien som bevarar traditionella grödor

Återbrukshyttan – glashytta som återanvänder gammalt glas

ReRagRug – projekt där mattor tillverkas av textilier som blivit över i annan produktion

Återbruket i Göteborg – återvinningscentral där begagnat byggmaterial säljs

Bea Szenfeld – experimentell modedesigner

Sommar med Ernst – produceras av OTW

 

Blogg och sociala medier


Kursen har en egen blogg där alla deltagare bidrar: recycle-design.blogspot.com

samt finns på Facebook som Recycle Design- återbruk

och Instagram som recycledesign_eskilstuna.

 

Länk till bloggen

 

Lokaler

2015 flyttade utbildningen till den nya återbruksgallerian ReTuna på Folkestaleden 5 i Eskilstuna och som ligger invid Ekeby våtmark. Syftet är att befinna oss mitt i materialflödet och ha andra aktörer inom branschen som närmaste grannar. Läs mer här: www.retuna.se

 

Intyg

Efter avslutad kurs får varje deltagare ett personligt intyg.

 

Kostnader

En avgift på  1 250 kr per termin tas ut (2 500 kr/läsår) och täcker kostnader för förbrukningsmaterial och gemensamma resor. Kursen är studiemedelsberättigad. Länk till studieekonomi

 

Ansvarig lärare

Anna-Maria Hilborn, anna-maria.hilborn@dll.se

Eva Svensson, evaingegerd.svensson@dll.se

Alex Fridunger, alex.fridunger@dll.se

 

Studietakt

100%

 

Kurstid


Kursen börjar måndag 21 augusti 2017

Kursen slutar 15 juni 2018

 

Sista ansökningsdag

30 april

 

Information om ansökan och antagning 

Krav för antagning

 

För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen.

Krav för denna kurs:

 • Du är minst 18 år

 

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör vi ett urval bland de

sökande som uppfyller grundkraven (se skolans antagningsprinciper)

 

 • Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag
 • Skolan gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll
 • Skolan väljer deltagare till konstutbildningarna efter en samlad bedömning kring personligt brev samt den sökandes intresse, nyfikenhet, vilja och öppenhet. I antagningsarbetet strävar vi efter mångfald i gruppen

 

Så här går ansökan till

 1. Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform Schoolsoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i Schoolsoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.
 1. Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:
 • Kopia på betyg från gymnasiet och eventuella andra utbildningar
 • Personbevis (från Skatteverket)
 • Personligt brev där du presenterar dig själv, varför du vill gå utbildningen samt tidigare meriter.
 1. Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.
 1. Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till samtal under maj månad. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.
 2. Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.
 3. Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.
 4. Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

 

Om du söker flera kurser anger du ditt förstahandsval och andrahandsval etc. på Mina sidor i Schoolsoft.