Solceller i teori och praktik

Information om nästa kursstart i februari kommer snart

I samarbete med   

Behovet av solcellsinstallatörer kommer öka mycket kraftigt i Sverige de kommande åren. Marknaden fördubblas varje år och bristen på utbildad personal är stor. Samtidigt är solcellsprojektering och installation av solceller en verksamhet som passar utmärkt för t.ex. små nystartade företag. Det är fullt möjligt att branschen framöver utvecklas till ett system med många lokala underleverantörer, inte enstaka stora installationsföretag.

Utan tvekan kommer rekryteringsbehovet öka baserat på efterfrågan av solceller. Kursen är en del av Eskilstuna folkhögskolas satsning på en hållbar miljö.

 

 

Kursens syfte:

Syftet med kursen, förutom att föra vidare praktisk och teoretisk kunskap, är att skapa förutsättningar för deltagarna att, i dialog med varandra, hitta nya kunskaper, men även förståelse och insikt över förnyelsebara energikällors betydelse för miljön och samhället.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska Du ha fått nödvändiga kunskaper för att själv kunna projektera, dimensionera och installera solceller. Deltagarna ges även möjlighet att själva ordna en praktikplats.

Kursinnehåll

 • Grundläggande ellära, AC och DC.
 • Genomgång av solcellsteknik
 • Genomgång av vindkraftsteknik
 • Genomgång av lagringssystem för microanläggningar
 • Genomgång av lagringssystem för stora anläggningar.
 • Montageutbildning av solceller på mark
 • Montageutbildning av solceller på tak.
 • Utbildning i installation av växelriktare och tillhörande elektroniska styrinstrument.
 • Planering av solcellsanläggningar
 • Bygglovsansökningar och tillhörande administration
 • Ekonomi runt solceller. Beställning, kvalitetskontroll, projektberäkning.
 • Information om småföretagande och bildande av egenföretag i Sverige
 • Stödsystem för småföretagande och egenföretagande i Sverige

 

Innehållet i teoridelen:

 • Så fungerar en solcell
 • Likström blir växelström
 • Watt, kWh, Ampere – vi reder ut begreppen
 • Olika typ av solceller
 • Att välja växelriktare
 • Vinklar och solinstrålning
 • Installationer på tak och på mark
 • Taksäkerhet – vad säger arbetsmiljölagen
 • Inkoppling
 • Ekonomi – kostnader och besparingar
 • Regelverk för produktion av egen el
 • Elnät och elhandelsbolag

 

Innehållet i den praktiska delen:

 • Genomgång av olika solcellspaneler
 • Växelriktaren – funktion, avläsning, uppstart
 • Genomgång av olika takfästen
 • Montering på olika typ av takbeläggning
 • Bygge av markställningar i trä
 • Kabeldragning

 

Kurstid – Vårterminsstart 2019 

Kursen börjar måndag 7 januari 2019

Avslutas 14 juni 2019

Ansökan till vårtermin 2019 är öppen 12 november – 12 december 

 

Kursstart:

27 augusti – 21 december 2018

Omfattning:

Kursen är på heltid.

Kurslängd:

1 termin

Kursplats/platser

Energikullen i Katrineholm

 

 

Materialavgift

4 000 kr

 

Övriga deltagarkostnader

Förutom materialavgiften måste deltagarna räkna med andra kostnader i samband med t.ex. resor, studieresor, logi, skyddskläder och skyddsutrustning.

Kursen är studiemedelsberättigad. Länk till studieekonomi

Kontrollera att du har försörjning för hela din studietid innan du antar din plats.

Nödvändiga förkunskaper

 • Tidigare kunskaper och erfarenheter inom teknik/elteknik är önskvärda då det skapar bättre förutsättningar för lärandet
 • Förmåga att kunna förstå och tillgodogöra sig tekniska texter och instruktioner är en förutsättning för att deltagarna ska kunna arbeta med teoretiska arbetsområden
 • Intresse för solenergi

 

Övrigt

Den teoretiska delen bygger på Johan Ehrenbergs bok ”Johans lilla egen el-bok”, tredje upplagan. Boken berättar på ett roligt och inspirerande sätt om hur egen el produceras från solceller. ETC tar fram ett anpassat studiematerial runt bokens innehåll.

 

Kontakt:

Williams Pereira                

Bitr. rektor

williams.pereira.munoz@dll.se

Tel: 070-609 98 86

 

Gahangir Sarvari               

Kursansvarig

gahangir.sarvari@etc.se

Tel: 070-848 57 09

 

Sista ansökningsdag

15 augusti

 

Information om ansökan och antagning

 

Antagningsprocess

Till ansökan bifogar du ett personligt brev där du presenterar dig själv, dina tidigare meriter och dina motiv till att gå kursen. Bifoga även betyg, personbevis och ditt cv.

För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen.

 

Krav för antagning

Krav för denna kurs:

 • Du är minst 18 år
 • Fullföljt minst 2 årig gymnasieskola

 

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör vi ett urval bland de

sökande som uppfyller grundkraven (se skolans antagningsprinciper)

 

 • Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag
 • Skolan gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll

 

Så här går ansökan till

 1. Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform Schoolsoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i Schoolsoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.
 1. Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:
 • Kopia på betyg från gymnasiet och eventuella andra utbildningar
 • Personbevis (från Skatteverket)
 • Personligt brev där du presenterar dig själv, varför du vill gå utbildningen samt tidigare meriter.
 • Ditt CV
 1. Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.
 1. Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till Intervju. Vid intervjun kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.
 2. Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.
 3. Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.
 4. Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

 

(Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud)