Språk och samhälle

Kursen vänder sig till dig som har ett annat modersmål än svenska.

Vi studerar framför allt svenska, både i tal och skrift. Du får lära dig mer om hur det svenska samhället fungerar, arbeta med vardagsmatematik och demokrati på olika sätt. Du får också lära dig att använda dator och iPad. När folkhögskolan arrangerar olika aktiviteter som friluftsdagar och föreläsningar är vi med. Kursen är på heltid och du har möjlighet att ansöka om studiemedel.

 

Kursens mål

Målet är att du ska uppnå motsvarande SFI D-nivå. Läs mer om kursen mål

 

Syftet med kursen är att du ska:

 • bli bättre på att prata och skriva på svenska
 • bli mer delaktig i det svenska samhället
 • tro på dig själv och växa som person
 • se nya möjligheter i livet

 

Kursinnehåll:

 • Svenska som andraspråk
 • Samhällsorientering
 • Naturkunskap
 • Datakunskap
 • Matematik

 

Intyg

Efter godkänd kurs D får du ett intyg.

 

Kostnader

All undervisning på skolan är kostnadsfri men det tillkommer kostnader för material, studieresor och gemensamma aktiviteter på 500 kr/termin (1000 kr/läsår). Vid kursstarten får du låna ett bokpaket som innehåller den litteratur som behövs under kursen för en depositionsavgift på 500 kr. Depositionsavgiften återbetalas när böckerna återlämnas i gott skick. Därutöver kan man kvittera ut en skåpnyckel för 100 kr. Kursen är studiemedelsberättigad. Länk till studieekonomi

 

Ansvarig lärare

Linnea Lindvall: linnea.lindvall@dll.se

Hamsa Khoshaba: hamsa.khoshaba@dll.se

 

Kurstid


Kursen börjar måndag 21 augusti 2017

Kursen slutar 15 juni 2018

 

Sista ansökningsdag

30 april.

Information om ansökan och antagning 

Krav för antagning

 

För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen.

Krav för denna kurs:

▪ Du är minst 18 år

▪ Du ska ha kunskaper motsvarande SFI C-nivå

 

Urvalskriterier

 

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör vi ett urval bland de sökande

som uppfyller grundkraven (se skolans antagningsprinciper)

▪ Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag

▪ Skolan gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig

utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll

▪ I antagningsarbetet strävar vi efter mångfald i gruppen

 

Så här går ansökan till

 1. Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform Schoolsoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i Schoolsoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.
 1. Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:
 • Kopia på betyg från gymnasiet och eventuella andra utbildningar
 • Personbevis (från Skatteverket)
 • Personligt brev där du presenterar dig själv, varför du vill gå utbildningen samt tidigare meriter.
 1. Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.
 1. Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till samtal under maj månad. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.
 2. Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.
 3. Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.
 4. Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

 

Om du söker flera kurser anger du ditt förstahandsval och andrahandsval etc. på Mina sidor i Schoolsoft.