Studiemotiverande kurs (SMF)

Kursen vänder sig till dig som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan och som är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

 

Kursens mål

Målet är att du ska bli motiverad, hitta din personliga väg, se nya möjligheter, skapa nya kontakter, lära känna dina starka sidor och utveckla dessa och dig själv – allt i din egen takt!

Målet är att du ska bli inspirerad till vidare studier men om kursen leder till fortsatta studier, eller till någonting annat är det bara du som bestämmer.

Har du varit närvarande och visat dig motiverad kan du få förtur till skolans övriga utbildningar. Vår statistik visar att de flesta av de tidigare deltagarna själva har valt att gå vidare till studier på folkhögskolan efter avslutad SMF-kurs.

 

Kursinnehåll

Fokus ligger på att väcka lusten till att lära och du bestämmer tillsammans med dina studiekamrater vad kursen ska innehålla.

Du får prova på hur det är att studera på en folkhögskola och vi jobbar i mindre grupper om ca 15 deltagare. Vi varvar teoretiska studier med kreativ verksamhet såsom bild, keramik, film, foto och studiebesök ingår också i kursen.

Vid kursstart utarbetas, tillsammans med lärare, en individuell handlingsplan som uppdateras under kursens gång. I kursen ingår även individuell studie- och yrkesvägledning.

 

Intyg

På Eskilstuna folkhögskolas kurser får deltagaren ett kursintyg efter avslutad kurs.

 

Kostnader

Kursen är kostnadsfri. Du studerar på ditt aktivitetsstöd och du kan få viss reseersättning för dina resor till och från skolan.

 

Studietakt

Kursen omfattar 13 veckor.

 

Kurstid

2 kurser per termin.

 

Ansvarig lärare

Tobias Persson, tobias.o.persson@dll.se

016-10 52 80 (skolans expedition)

 

Hur gör jag för att gå på kursen?

För att börja på kursen behöver du prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen om att du vill gå studiemotiverande kurs på Eskilstuna folkhögskola.

Vill du veta mer om kursen eller boka in ett studiebesök kan du maila Tobias Persson:

tobias.o.persson@dll.se

 

Mer information

Läs mer om SMF på Folkhögskola.nu:

Ännu fler nöjda med studiemotiverande folkhögskolekurser

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF-kurs)

 

Läs mer om SMF på Arbetsförmedlingens hemsida:

Folkhögskolesatsningen – för dig som saknar betyg