Distansstudier

På grund av rådande omständigheter har Eskilstuna folkhögskola övergått till distansstudier. De kortkurser med fysiska träffar som inte kan ske på distans, kommer istället att flyttas fram. Nya tider kommer att skickas ut till berörda.

Åtgärderna är huvudsakligen förebyggande och då vi ser det som möjligt att med god kvalitet fortsätta undervisningen på distans, anser vi det som mest ansvarsfullt från vår sida. Kontakta gärna administrationen om du har några frågor. 

STADEN

En slutredovisning av Eskilstuna folkhögskolas distanskurs 2dimensionell gestaltning. Deltagarna har träffats en dag i månaden med föreläsningar kopplat till temat: staden. Arkitektur, kartor, stadsplanering, hus, former, färger, silhuetter, ljud, ljus och sociala förhållanden är exempel på ingångar som de har jobbat med och samtalat kring. Teknikerna varierar mellan måleri, grafik, collage, foto/digital bild och blandteknik.

Öppettider: måndag-torsdag 08.00-16.30, fredag 08.00-15.30
Utställningen pågår till 27 mars