Information till dig som går på skolan eller som sökt till någon av våra kurser

På grund av rådande omständigheter är det många som undrar hur vi kommer att bedriva undervisningen i höst. Vi har inget säkert svar på det, men oavsett vad som sker kommer du som sökt en kurs eller du som redan går på skolan, att kunna fullfölja dina studier. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är förberedda på att hålla distansstudier även nästa termin, även om vi självklart hoppas på att kunna ta emot alla deltagare här på plats.

Tillsvidare fortsätter vi på distans, och vartefter nya beslut fattas kommer vi att hålla de som påverkas uppdaterade.

Ta hand om er!