2dimensionell gestaltning – vad vi minns

Läsåret 21/22
22.09.05 –
23.03.06

Studietakt
50% distans

Digital folder

Ansökan öppnar
1 februari

Sista ansökningsdag
30 april

Kursansvarig
Ulf Rehnholm

Ansvariga lärare
Anton Engvall
Patric Danielsson

Studiemedelsberättigad
Ja

CSN-nivå
GY A2, Om du planerar att söka studiemedel från CSN för flera kurser som inte är på helfart, exempelvis en kurs på 25% och en på 50%, måste de ha samma start- och slutdatum för att du ska kunna räkna ihop dem till studier på 75%. Kontakta CSN om du har frågor gällande din ersättning. 

En kurs som riktar sig till dig som har arbetat med estetisk konstnärlig verksamhet tidigare och som vill vidareutveckla och fördjupa dina kunskaper i grupp och med handledare. 

Kursinnehåll

Under kursens gång kommer vi att ha 6 träffar på skolan (Gösta Wasastiernas gränd 4) där vi analyserar och diskuterar varje deltagares personliga process, slutsatser och resultat. Vi kommer att arbeta utifrån det gemensamma temat ”Det vi minns” som vid varje träff behandlas via föreläsningar om konst med historiska, sociala, psykologiska och kulturella kopplingar. 

Du arbetar sedan hemma med de utmaningar och frågeställningar som intresserar dig. Tekniken kan variera mellan teckning, akvarell, olja eller akryl (deltagare som har tillgång till tryckpressar kan även jobba med grafik). 

Kursen förutsätter att du har tillgång till internet, en dator eller surfplatta och någon typ av kamera (mobilkamera går bra) för att du ska kunna dokumentera ditt arbete och dela med dig av din process. Kommunikationen sker huvudsakligen via e-post och en lärplattform där handledare kommer att finnas till hands vid utsatta tider.  

I lärplattformen kommer vi att föra en gemensam dialog och ta del av varandras bilder. Vi tror att det gemensamma samtalet är viktigt för att varje deltagare ska känna sig trygg i sin process.

Teoretiska moment kommer att tillkomma då vi vill att deltagaren ska kunna formulera sig om sitt eget skapande i skrift, dels processen men även om innehåll och slutresultatet. 

Kursen kommer att avslutas med en gemensam utställning, med tillhörande hängning, i skolans stora galleri.  

Under kursens gång kommer vi tillsammans med deltagare från våra konstutbildningar Konst 1 och Konst 2 erbjuda resor till olika konstmuseum. 

Mer information och länkar till material kommer att läggas upp här.

Intyg

Efter avslutad kurs får varje deltagare ett personligt intyg.

Kostnader

Kursen är kostnadsfri, men du står själv för allt ditt förbrukningsmaterial samt kostnader i samband med t.ex. resor eller studiebesök.

Obligatoriska träffar på skolan LÅ 22/23

9.00 – 15.00, 5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december, 6 februari, 6 mars, utställning och genomgång i galleriet. 

Information om ansökan och antagning

Krav för antagning

För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen.

Krav för denna kurs:

  • Du är minst 18 år
  • Tillgång till dator och internet och kamera för att kunna dokumentera ditt arbete 
  • Tidigare erfarenhet inom estetiskt konstnärligt arbete 

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör vi ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven (se skolans antagningsprinciper)

  • Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag
  • Skolan gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll
  • I antagningsarbetet strävar vi efter mångfald i gruppen

Så här går ansökan till

1. Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform Schoolsoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i Schoolsoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.

2. Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.

Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:

  • Kopia på betyg från gymnasiet och eventuella andra utbildningar
  • Personbevis (från Skatteverket)
  • Personligt brev där du presenterar dig själv, varför du vill gå utbildningen samt tidigare meriter

3. Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.

4. Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.

5. Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

Om du söker flera kurser anger du ditt förstahandsval och andrahandsval etc. på Mina sidor i Schoolsoft.

(Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud)