2dimensionell gestaltning

Läsåret 23/24
23.09.04 –
24.03.01

Studietakt
25% distans

Digital folder

Ansökan öppnar
1 februari

Sista ansökningsdag
30 april

Kursansvarig
Ulf Rehnholm

Ansvariga lärare
Anton Engvall
Patric Danielsson

Läs mer om hur du söker studiemedel HÄR

Studiemedelsberättigad
Ja

CSN-nivå
GY A2, Om du planerar att söka studiemedel från CSN för flera kurser som inte är på helfart, exempelvis en kurs på 25% och en på 50%, måste de ha samma start- och slutdatum för att du ska kunna räkna ihop dem till studier på 75%. Kontakta CSN om du har frågor gällande din ersättning. 

Tema: Skräck

Vi vill prata om skräck, om vad som skrämmer och varför det skräms och varför människan i alla tider har haft ett behov av att skrämmas och bli skrämd. Vad består skräckens grammatik och estetik av? Hur har skräck gestaltats konstnärligt? Skrämmer Goyas konst oss fortfarande? Får medeltidens helvetesvisioner oss bara att skratta idag? Vad är skräckestetisk yta och vad är det som verkligen fyller oss med fasa? 

Vi vill prata om skräck. Om olika typer av skräck. Det finns skräck och så finns det skräck. Och så finns det sådant som verkligen gör oss livrädda. Vad är det som bara kittlar lite mysigt och vad är det som verkligen får oss att dra efter andan och ta oss för bröstet och hoppa högt? 

Blir vi rädda för det helt främmande?

Blir vi rädda för det nästan mänskliga?

Är det den som liknar oss som skrämmer?

Eller är vi kanske mest rädda för oss själva, den där plötsliga reflektionen av ett ansikte i fönsterglaset som du inte känner igen men som du snart inser att är du själv?

Vad gör dig rädd?

Hur kan det gestaltas konstnärligt?

Bör det gestaltas?

Skräck!

Varför är vi upptagna av det?

Vi är nyfikna.

2dimensionell gestaltning riktar sig till dig som har arbetat med estetisk konstnärlig verksamhet tidigare och som vill vidareutveckla och fördjupa dina kunskaper i grupp och med handledare. 

Kursinnehåll

Under kursens gång kommer vi att ha 6 träffar på skolan (Gösta Wasastiernas gränd 4) där vi analyserar och diskuterar varje deltagares personliga process, slutsatser samt resultat. Vi lyssnar även till gästföreläsare som till exempel:

Nina Wähä – författare,

Johan Redin – filosof och författare

David Lindh – musiker

Katarina Kuick – bilderboksförfattare

Jonas Lindström – fil dr. sociologi och lektor i socialt arbete

Mårten Carlson – bildkonstnär

Vi kommer att arbeta utifrån ett gemensamt tema som vid varje träff behandlas via föreläsningar om konst med historiska, sociala, psykologiska och kulturella kopplingar. 

Mellan träffarna arbetar du sedan vidare hemifrån med de utmaningar och frågeställningar som intresserar dig. Tekniken kan variera mellan teckning, akvarell, olja eller akryl (deltagare som har tillgång till tryckpressar kan även jobba med grafik). 

Kursen 2dimensionell gestaltning förutsätter att du har tillgång till internet, en dator eller surfplatta samt någon typ av kamera (mobilkamera går bra) för att du ska kunna dokumentera ditt arbete och dela med dig av din process. Kommunikationen sker huvudsakligen via e-post och en lärplattform där handledare kommer att finnas till hands vid utsatta tider.  

I lärplattformen kommer vi att föra en gemensam dialog och ta del av varandras bilder. Vi tror att det gemensamma samtalet är viktigt för att varje deltagare ska känna sig trygg i sin process.

Teoretiska moment kommer att tillkomma då vi vill att deltagaren ska kunna formulera sig om sitt eget skapande i skrift, dels processen men även om innehåll och slutresultatet. 

Kursen kommer att avslutas med en gemensam utställning, med tillhörande hängning, i skolans stora galleri.  

Under kursens gång kommer vi tillsammans med deltagare från våra konstutbildningar Konst 1 och Konst 2 erbjuda resor till olika konstmuseum. 

Mer information och länkar till material kommer att läggas upp här.

Musiklista, tema skräck

Intyg

Efter avslutad kurs får varje deltagare ett personligt intyg.

Kostnader

Kursen är kostnadsfri, men du står själv för allt ditt förbrukningsmaterial samt kostnader i samband med t.ex. resor eller studiebesök.

Obligatoriska träffar på skolan LÅ 22/23

9.00 – 15.00, 5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december, 6 februari, 6 mars, utställning och genomgång i galleriet. 

Information om ansökan och antagning

Krav för antagning

För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen.

Krav för denna kurs:

  • Du är minst 18 år
  • Tillgång till dator och internet och kamera för att kunna dokumentera ditt arbete 
  • Tidigare erfarenhet inom estetiskt konstnärligt arbete 

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör vi ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven (se skolans antagningsprinciper)

  • Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag
  • Skolan gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll
  • I antagningsarbetet strävar vi efter mångfald i gruppen

Så här går ansökan till