Akvarell 2.0

v. 26, 28 juni – 2 juli 2021, måndag – fredag

Sommarkursen Akvarell 2.0 är en ingång till att lära sig hantera akvarellen, med sina olika tekniker. Vi går igenom ”vått i vått” och ”vått på tort”, samt testar på maskeringstekniker, experimentella effekter, och även lite blandteknik för att förstärka akvarellens säregenhet. Vi tränar även på att måla akvarell, med en tydlig underteckningsteknik i blyerts.

Vi tittar även lite på form och färglära, utifrån de olika deluppgifterna under kursen, och möjligen börjar vi med en stillebenuppgift, eller en avbildande uppgift.
Dessutom kommer vi att titta på en del olika konstnärer, för att arbeta med inspiration och lära oss att scanna konstnärligt innehåll, och vidareutveckla det till parafraser.

Vi tränar även på att sätta ord på våra bilder, och utvecklar bildernas språklighet.

Kursinnehåll

  • Akvarellteknik, vått i vått, och vått på torrt.
  • Maskering av ytor, effektmåleri.
  • Blandteknik, för att förstärka akvarellens säregenhet.
  • Färg- och formlära, kopplat till de olika uppgifterna.
  • Tolkning av egna och andras konstverk, parafraser och bildspråklighet.

Kursens mål

Deltagaren ska få lära sig grunderna i hur man skapar bilder med akvarellteknik, och vidareutveckla sina kunskaper utifrån den nivå som deltagaren själv befinner sig på. Deltagaren ska ha fått möjlighet att träna på teknikerna vått i vått och vått på tort, samt testa på olika effektmålerier, samt även en del blandteknik för att förstärka akvarellens egna intryck.
Deltagaren ska även få en ingång till att tolka andra konstverk, och även sätta ord på de bilder som skapas under veckan.

Förkunskaper

Inga förkunskaper nödvändiga, jag individanpassar undervisningen efter deltagarnas förutsättningar. Vilja att lära är bra.

Kursplats/Lokaler

Gösta Wasastiernas gränd 4, Eskilstuna

Om vädret tillåter kanske vi även tar oss till något grönområde, t.ex. stadsparken eller Rothoffsparken för att testa på att måla ute och se de fördelar (och nackdelar) som det ger oss.

Kostnader

500 kr, i kursavgiften ingår demonstrationsmaterial, lite städmaterial och fika för- och eftermiddag.

Övriga deltagarkostnader

Det som deltagaren bör ha med sig:
* akvarellfärger, minst gul, röd, blå, och svart
* penslar av olika storlek, minst liten och större
* vattenkopp, – går bra med en urdiskad mugg
* akvarellpapper
* blyertspenna och sudd
* tejp
* skiva – går bra med masonit, plywood, e.dyl.

Lärare

Madeleine Zetterberg

Ansökan

Först till kvarn gäller, ansök senast 30 april.

Om du får förhinder och inte kan delta ska du meddela detta så snart som möjligt till skolans expedition, tfn: 016-105280 eller via e-post till etfhsk@regionsormland.se Anmälan till kursen är bindande efter att kursavgiften är betalad, återbetalning av kursavgiften sker endast mot uppvisat läkarintyg.

Obs! Vi vill be dig som söker att inte kontakta oss med frågor som rör covid-19 och rådande situation. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer om så krävs att göra anpassningar i kurser för att de ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Med det sagt kan kurser även komma att ställas in om läget skulle förvärras.

Men, vi vet inte ännu hur sommaren kommer att se ut och därför ber vi dig att avvakta med frågor och lita på att vi förser dig med information när vi har något nytt att delge. 

Om en kurs ställs in får alla som betalat in kursavgiften självklart tillbaka sina pengar

Print Friendly, PDF & Email