Allmän kurs grund/gym – SVA

Studietakt
100%

Läsårstider 24/25
2024.08.19 – 
2025.06.11

Ansökan till höstterminen
öppnar
: 1 februari
stänger: 30 april

Ansvariga lärare
Linnea Lindvall e-post

Hamsa Khoshaba e-post

Kursansvarig
Mattias Borgh e-post

Studiemedelsberättigad
Ja

CSN-nivå
GR A1 eller GY A1

Läs mer om hur du söker studiemedel HÄR

Allmän grund/gym SVA är en kurs för dig som vill studera på grund- eller gymnasienivå med inriktning svenska som andra språk. För att kunna söka kursen bör du vara klar med svenska som andra språk på D-nivå.

På Eskilstuna folkhögskola studerar du i en trygg och inspirerande miljö. Att träna på och förbättra det svenska språket är centralt i kursen.

Kursens mål

Målet med Allmän grund/gym SVA är att du får behörighet för att studera vidare på till exempel yrkesutbildning eller på folkhögskolans andra allmänna kurser. Beroende på din tidigare studiebakgrund behöver du läsa kursen mellan ett till tre år.

Kursinnehåll

Du läser svenska som andra språk, engelska, matematik, samhällskunskap och naturkunskap samt lär dig mer om det svenska samhället och omvärlden. 

Din personliga utveckling och hälsa är en viktig del i vårt uppdrag. Vi strävar därför efter att skapa en medvetenhet kring hälsa, kost och motion i olika former som passar alla. Vi genomför även ämnesöverskridande temastudier, både individuellt och i grupp. 

HÄR kan du läsa mer om Allmän kurs på folkhögskola

Intyg

Efter avslutad kurs på Eskilstuna folkhögskola får du ett kursintyg vilket styrker dina behörigheter. 

Förutom intyg och behörigheter i enskilda ämnen kan du som läser på gymnasienivå även få ett studieomdöme. Det är, efter en sjugradig skala, en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. För att kunna få studieomdöme från folkhögskola måste du studera på heltid under minst ett läsår samt ha god närvaro.

Läs mer om intyg och omdömen HÄR.

Deltagarhälsa

Du som deltagare kan få extra stöd genom skolans deltagarhälsa. Där ingår kurator, specialpedagog och SYV. 

Kostnader

Skolan tar ut en terminsavgift om 500 kr per termin. Denna avgift täcker kostnader för kurslitteratur, studieresor, gemensamma aktiviteter samt nyttjande av teknisk utrustning. Du betalar avgiften i samband med att du påbörjar din utbildning, och därefter vid varje påbörjad ny termin. Avgiften är inte återbetalningsbar.  

Se till att kontrollera att du har ekonomisk försörjning för hela din studietid innan du tackar ja till din studieplats. 

Information om ansökan och antagning 

Krav för antagning

För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen.

Krav för denna kurs:

  • Du är minst 18 år. Du behöver vara klar med svenska som andra språk på D-nivå för att kunna söka kursen.
  • Komplett ansökan: personbevis, intyg från tidigare studier, personligt brev.

Ansökan

Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform SchoolSoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i SchoolSoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.

När du registrerar ett konto på Schoolsoft är det viktigt att du använder en e-postadress där du regelbundet läser dina meddelanden. Detta för att vi både inför och under din studietid kommer använda den för att kontakta dig.

Så här går ansökan till