Allmän kurs – gymnasienivå

Studietakt
100%

Kurstid
Läsåret 2024/2025

2024.08.19 – 
2025.06.11

Ansökan till höstterminen

öppnar: 1 februari
stänger: 30 april

Studievägledare
Pernilla Nyström e-post

Kursansvarig
Mattias Borgh e-post

Studiemedelsberättigad
Ja

CSN-nivå
GY A1

Läs mer om hur du söker studiemedel HÄR


Allmän kurs gymnasienivå är en kurs för dig som vill studera på gymnasienivå. 

På Eskilstuna folkhögskola studerar du i en trygg och inspirerande miljö. För att kunna erbjuda dig den hjälp du behöver är våra undervisningsgrupper små och lärartätheten hög. Studierna anpassas i stor utsträckning efter dina förkunskaper. 

Kursens mål

Målet med Allmän kurs gymnasienivå är att du får gymnasiekompetens och grundläggande behörighet för att studera vidare på till exempel eftergymnasial yrkesutbildning, högskola eller universitet. Beroende på din tidigare studiebakgrund behöver du läsa kursen mellan ett till tre år.

Kursinnehåll

Du läser svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, historia och religion. Flera av dessa ämnen kan läsas på olika nivåer. Mer information om ämnena och de olika nivåerna finns här. 

På kursen får du verktyg för att utveckla din studieteknik och din förmåga att ta ansvar för- och planera dina studier. För att bredda och fördjupa dina kunskaper genomför vi temastudier under vissa perioder av läsåret. Detta sker både individuellt och i grupp. En god atmosfär i gruppen skapar tillit och lust att lära, därför arbetar vi med aktiviteter som stärker dig och gruppkänslan.

HÄR kan du läsa mer om Allmän kurs på folkhögskola

Intyg

Efter avslutad kurs på Eskilstuna folkhögskola får du ett kursintyg vilket styrker dina behörigheter. 

Förutom intyg och behörigheter i enskilda ämnen kan du som läser på gymnasienivå även få ett studieomdöme. Det är, efter en sjugradig skala, en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. För att kunna få studieomdöme från folkhögskola måste du studera på heltid under minst ett läsår samt ha god närvaro.

 Läs mer om intyg och omdömen HÄR.

Deltagarhälsa

Du som deltagare kan få extra stöd genom skolans deltagarhälsa. Där ingår kurator, specialpedagog och SYV. 

Kostnader

Skolan tar ut en terminsavgift om 500 kr per termin. Denna avgift täcker kostnader för kurslitteratur, studieresor, gemensamma aktiviteter samt nyttjande av teknisk utrustning. Du betalar avgiften i samband med att du påbörjar din utbildning, och därefter vid varje påbörjad ny termin. Avgiften är inte återbetalningsbar.  

Se till att kontrollera att du har ekonomisk försörjning för hela din studietid innan du tackar ja till din studieplats. 

Information om ansökan och antagning 

Krav för antagning 

Krav för denna kurs:

  • Du är minst 18 år
  • Du är färdig med dina studier på grundskolenivå
  • Komplett ansökan: personbevis, intyg från tidigare studier, personligt brev.

Ansökan

Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform SchoolSoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i SchoolSoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.

När du registrerar ett konto på Schoolsoft är det viktigt att du använder en e-postadress där du regelbundet läser dina meddelanden. Detta för att vi både inför och under din studietid kommer använda den för att kontakta dig.

Så här går ansökan till