Information till dig som går på skolan eller som sökt till någon av våra kurser

På grund av rådande omständigheter är det många som undrar hur vi kommer att bedriva undervisningen i höst. Vi har inget säkert svar på det, men oavsett vad som sker kommer du som sökt en kurs eller du som redan går på skolan, att kunna fullfölja dina studier. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är förberedda på att hålla distansstudier även nästa termin, även om vi självklart hoppas på att kunna ta emot alla deltagare här på plats.

Tillsvidare fortsätter vi på distans, och vartefter nya beslut fattas kommer vi att hålla de som påverkas uppdaterade.

Ta hand om er!

Distansstudier

På grund av rådande omständigheter har Eskilstuna folkhögskola övergått till distansstudier. De kortkurser med fysiska träffar som inte kan ske på distans, kommer istället att flyttas fram. Nya tider kommer att skickas ut till berörda.

Åtgärderna är huvudsakligen förebyggande och då vi ser det som möjligt att med god kvalitet fortsätta undervisningen på distans, anser vi det som mest ansvarsfullt från vår sida. Kontakta gärna administrationen om du har några frågor. 

STADEN

En slutredovisning av Eskilstuna folkhögskolas distanskurs 2dimensionell gestaltning. Deltagarna har träffats en dag i månaden med föreläsningar kopplat till temat: staden. Arkitektur, kartor, stadsplanering, hus, former, färger, silhuetter, ljud, ljus och sociala förhållanden är exempel på ingångar som de har jobbat med och samtalat kring. Teknikerna varierar mellan måleri, grafik, collage, foto/digital bild och blandteknik.

Öppettider: måndag-torsdag 08.00-16.30, fredag 08.00-15.30
Utställningen pågår till 27 mars

Reunite the future

Häng med på tåget mot omställning

Idag är frågan om vettig, möjlig och genomförbar omställning väldigt aktuell. Det blir mycket teori, men hur gör man i praktiken? Vart börjar man? Hur har andra gjort? Hur ser det ut i Europa?

Det var några av frågorna som fanns hos oss, Agata Puciato och Moa Berglund, studerande på kursen Recycle Design – Återbruk på Eskilstuna Folkhögskola. Så vi bestämde oss för att ge oss ut i Europa och skaffa oss kunskap genom att besöka olika projekt som praktiskt arbetar med omställning på ett eller annat sätt.

Under en månad kommer vi åka tåg genom Europa och stanna till längs vägen för att ta del av goda exempel, inspireras och bringa hem nya lärdomar. Det kan vara alltifrån nya innovationer för cirkulära materialflöden till odling i samverkan med klimatet och miljön.

Vi kommer ta del av andras erfarenheter, dokumentera i text och bild och sprida det vi ser, hör och upplever. Vi vill lyfta människors historier och erfarenheter i intervjuer och reportage, via inlägg på blogg och instagram.

Instagram: reunitethefuture
Mail: Moalinnea96@gmail.com
Ampuciato@gmail.com

Musikterapi

På måndag öppnar ansökan till vår nya distanskurs, Musikterapeut – FMT modellen (Funktionsinriktad Musikterapi). 

På kursen får du arbetsredskap för att bemöta och skapa förutsättningar för att utveckla dig själv och andra.  Med musiken som redskap och kunskap om människan kan du som Musikterapeut enligt FMT-modellen arbeta inom friskvård, rehabilitering, skola och omsorg.

Kursen är en distanskurs på 100% med 3 obligatoriska närträffar per termin (4 dagar/närträff, totalt 12 dagar/termin). Alla närträffar genomförs på Eskilstuna folkhögskola.

#funktionsinriktad#musikterapi#musikterapeut#fmt#eskilstuna#folkhögskola#distanskurs#funktionsinriktadmusikterapi

Folk och Kultur 2020

Delta i någon av våra workshops som Recycle Design och KVISK anordnar i Region Sörmlands monter under Folk och Kultur.

  • Torsdag 6/2 kl. 11-13 Skapa en ansiktsmask av kartong (KVISK)
  • Fredag 7/2 kl. 11-13 Skapa en ansiktsmask av kartong (KVISK)
  • Lördag 8/2 kl. 10-11 Skapa med papper (RD)
  • Lördag 8/2 kl. 11-14 Skapa en ansiktsmask av kartong (KVISK)
  • Lördag 8/2 kl. 14-15 Skapa med papper (RD)