Brickvävning

Förlängd ansökningstid till 25 maj

v. 26, 24-28 juni kl 9-15, måndag – fredag

Plats: Sörmlands museum, Nyköping

Grundkurs i brickvävning. Du lär dig om teknikens historia och tekniska möjligheter och vilka garner som är lämpliga. Kursen genomförs i samarbete med Sörmlands museum.

Du lär dig hur du beräknar, sätter upp och väver egna band och hur du komponerar egna mönster med trädningsbetingad mönstring. I slutet av veckan går vi vidare med hur vi skapar fria, vridningsbetingade mönster. Kursen genomförs i samarbete med hemslöjdskonsulenterna vid Sörmlands museum.

Kursens mål

Deltagarna skall efter denna kortkurs kunna sätta upp och väva band efter egen mönsterkomposition, i en lämplig garnkvalité.

Kursinnehåll

Provvävning, teori och praktik kring brickvävningens grunder, mönsterkomposition och garnkvalitet, olika tekniker för att bilda mönster, uppsättning och vävning av egen komposition med mera.

Ta med detta till kursen: 

Rutat kollegieblock, färgpennor och sax.

Tvåtrådiga garner i lin, ull och bomull, även sytråd går bra.

Ta även med garner som du är osäker på om de är lämpliga men undvik grova, löst tvinnade kvalitéer.

Ta med egna brickor om du har några.

Vi kommer att använda ryggbälten, för att spänna väven med.

Färdiga bälten finns att låna.

Var och en syr sedan sitt eget bälte.

Kostnad

2500:- inklusive lunch, fika, kurslitteratur och förbrukningsmaterial

Kurskostnad exklusive luncher 1800:-

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Har du vävt med brickor tidigare finns möjlighet att fördjupa sig på lämplig nivå efter gemensam genomgång av grundmomenten.

Antagningskriterier

Först till kvarn.

Lärare

Sonja Berlin

www.sonjaberlin.com

Ansökan

Först till kvarn, ansök senast 25 maj.

Obs! Vid för få sökande kommer kursen att ställas in.

Kontakt

Hemslöjdskonsulent

Karin Edlund karin.edlund@dll.se

Om du får förhinder och inte kan delta ska du meddela detta så snart som möjligt till skolans expedition, tfn: 016-105280 eller via e-post till etfhsk@regionsormland.se Anmälan till kursen är bindande efter att kursavgiften är betalad, återbetalning av kursavgiften sker endast mot uppvisat läkarintyg.

Kursen är ett samarbete med