Byggnadsvård och hållbart byggande

Studietakt
50%, distans med träffar

Kurstid
2020.09.10 –
2021.06.11

Ansökan öppnar
1 juni

Sista ansökningsdag
10 augusti

Kursansvarig
Williams Pereira

Studiemedelsberättigad
Ja

Ansvariga lärare
Anna-Maria Hilborn Kjell Taawo

Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper i byggnadsvård och hållbart byggande. Utgångspunkten är lokal byggnadstradition och vilka material som använts historiskt samt sunda ekologiska alternativ till konventionella moderna byggnadsmaterial. 

Kursen vänder sig till dig som har en egen byggnad att vårda och restaurera. Flera av träffarna under året kommer att läggas hos kursdeltagare, självklart i dialog med gruppen. 

Kursens mål 

Målet är att deltagarna efter avslutad kurs ska kunna ta byggnadsantikvariskt och estetiskt välgrundade beslut om renoveringar och tillbyggnader på äldre bebyggelse, samt själva kunna genomföra många av dessa.

Kursinnehåll

Grundläggande genomgångar inom nedanstående områden, uppdelat på tio delmoment samt en avslutning. Varje moment innefattar en fysisk träff med praktiskt arbete och föreläsningar, kurslitteratur samt självstudier. Mellan träffarna håller vi kontakt online via plattformarna Google classroom och Zoom. Kursen avslutas med en uppsamling där deltagarna redovisar dokumentation av det arbete de gjort med den egna byggnaden under året. 

1. Introduktion. Vad är byggnadsvård och hållbart byggande? Vad bör bevaras, varför och hur? Kulturhistoriska och byggnadstekniska perspektiv.

2. Grund och stomme. Praktiskt arbete med stengrund och stolpverkskonstruktion.

3. Tak. Praktiskt arbete med takkonstruktion, fokus på tegeltak.

4. Snickerier, utvändigt och invändigt.

5. Ytskikt. Praktiskt arbete med lerklining.

6. Papp och papper: pappspänning, lumppapp och tapetsering. 

7. Isolering och värmehushållning.

8. Måleri och ytbehandlingar.

9. Eldstäder och inomhusklimat.

10. Trädgårdar och kulturlandskap. Studiebesök.

11. Redovisningar och avslutning.

Kurstiden är förlagd till torsdagar och fredagar. Vi träffas en till två gånger i månaden, lite mer intensivt i början och lite mer sällan under vintermånaderna. Övriga veckor är torsdagen och fredagen självstudietid, men deltagarna förväntas vara tillgänglig för deltagande i studiegrupper, avstämningar och annan undervisning. 

Preliminära datum för träffarna

10-11/9

17-18/9

24-25/9 alt 1-2/10

15-16/10 alt 22-23/10

12-13 alt 19/20/11

14-15/1

11-12/2

11-12 mars

15-16 april

20-21 maj

10-11 juni

Anledningen till att datumen är preliminära är samarbeten med andra instanser där vi väntar på att få datum bekräftade. 

Intyg

Deltagarna får intyg efter genomförd kurs. Intyget innehåller av deltagare genomförda moment.

Kursplats/Lokaler

De tre första träffarna genomförs på Callanderska gården i Mariefred. Därefter kommer vi främst att hålla till hos kursdeltagare med relevanta byggnadsvårdsobjekt. En träff kommer vara förlagd till Nynäs slott. 

Studiebesök genomförs till andra intressanta platser i Sörmland. T.ex: Byggnadsminnet och museigården Långmaren.

Övrigt

Kursen innehåller många praktiska moment som kan vara fysiskt krävande.

Kostnader

2000:-/läsår för material vid träffarna, studiebesök och andra gemensamma utgifter. 

Övriga deltagarkostnader

Kostnader för köp av egna verktyg och material, kurslitteratur samt resor till och från träffarna. 

Deltagarna förväntas införskaffa verktyg och litteratur inför kursstart utifrån en lista som tillhandahålls efter antagning.  

Lista över verktyg och litteratur

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper, men vi ser gärna att du är allmänt händig och har ett stort intresse för äldre byggnader.

Antagningskriterier

Den sökande har ett genuint intresse för byggnadsvård och hållbart byggande. 

Den sökande har ett eget byggnadsvårdsobjekt, äldre hus eller uthus, som hen arbetar med och dokumenterar under kursens gång. Till ansökan bifogas ett personligt brev där den sökande berättar om sig själv och varför hen söker kursen samt en beskrivning, med fotografier och text, av den egna byggnaden och vad som kan tänkas behöva åtgärdas på den.

Sökande från Sörmland prioriteras, då kursen fokuserar på lokal byggnadshistoria och kulturarv.

Så här går ansökan till

1.      Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform SchoolSoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i SchoolSoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.

2.      Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:

  • Personbevis (från Skatteverket)
  • Personligt brev där du presenterar dig själv, varför du vill gå utbildningen samt tidigare meriter.
  • Foto samt beskrivning i text av det byggprojekt deltagaren tänkt arbeta med under kursens gång

3.    Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.

4.    Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.

5.    Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.

6.    Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

Om du söker flera kurser anger du ditt förstahandsval och andrahandsval etc. på Mina sidor i SchoolSoft. 

(Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud)