Byggnadsvård och hållbart byggande

Byggnadsvård och hållbartbyggande

Studietakt
50%, deldistans

Kurstid
Läsåret 2024/2025

2024.08.26 –
2025.05.23

Ansökan till höstterminen
öppnar: 1 februari
stänger: 30 april

Ansvarig lärare:
Anna-Maria Hilborn e-post

Kursansvarig
Ulf Rehnholm e-post

Kursen är ett samarbete med Sörmlands museum

Studiemedelsberättigad
Ja

CSN-nivå
GY A2

Läs mer om hur du söker studiemedel HÄR

Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper i byggnadsvård och hållbart byggande. Utgångspunkten är lokal byggnadstradition och vilka material som använts historiskt samt sunda ekologiska alternativ till konventionella moderna byggnadsmaterial. 

Kursen vänder sig till dig som har en egen byggnad att vårda och restaurera. Flera av träffarna under året kommer att läggas hemma hos kursdeltagare, självklart i dialog med gruppen. 

Kursen är ett samarbete med Sörmlands museum.

Kursens mål 

Målet är att deltagarna efter avslutad kurs ska kunna ta byggnadsantikvariskt och estetiskt välgrundade beslut om renoveringar och tillbyggnader på äldre bebyggelse, samt själva kunna genomföra många av dessa.

Kursinnehåll

Grundläggande genomgångar inom nedanstående områden, uppdelat på tio delmoment samt en avslutning. Varje moment innefattar en fysisk träff med praktiskt arbete och föreläsningar, kurslitteratur samt självstudier. Mellan träffarna håller vi kontakt online via plattformarna Google classroom och Zoom. Kursen avslutas med en uppsamling där deltagarna redovisar dokumentation av det arbete de gjort med den egna byggnaden under året. 

Året omfattar följande moment:

Introduktion till byggnadsvård. Vad är byggnadsvård och hållbart byggande? Vad bör bevaras, varför och hur? Kulturhistoriska och byggnadstekniska perspektiv.

  • Grund och stomme
  • Tak
  • Snickerier, utvändigt och invändigt
  • Ytskikt. Praktiskt arbete med lerklining
  • Papp och papper: pappspänning, lumppapp och tapetsering
  • Isolering och värmehushållning
  • Måleri och ytbehandlingar
  • Eldstäder och inomhusklimat
  • Trädgårdar och kulturlandskap
  • Redovisningar och avslutning

Kurstiden är förlagd till torsdagar och fredagar. Vi träffas en till två gånger i månaden, lite mer intensivt i början och lite mer sällan under vintermånaderna. Övriga veckor är torsdagen och fredagen självstudietid, men där deltagarna förväntas vara tillgänglig för deltagande i studiegrupper, avstämningar och annan undervisning. 

Datum för träffarna

Mer information om datum för träffar kommer närmare kursens start.

HT 24

VT 24

Intyg

Deltagarna får intyg efter genomförd kurs. Intyget innehåller av deltagare genomförda moment.

Kursplats/Lokaler

Träffarna kommer att äga rum hos kursdeltagare med relevanta byggnadsvårdsobjekt, på Eskilstuna folkhögskola samt på olika platser i Sörmland som t.ex Sörmlands museum, Nynäs slott och museigården Långmaren mfl. beroende på aktuella samarbetsprojekt. 

Övrigt

Kursen innehåller många praktiska moment som kan vara fysiskt krävande.

Kostnader

1000:-/läsår för material vid träffarna, studiebesök och andra gemensamma utgifter.

Om du planerar att söka studiemedel från CSN för flera kurser som inte är på helfart, exempelvis en kurs på 25% och en på 50%, måste de ha samma start- och slutdatum för att du ska kunna räkna ihop dem till studier på 75%. Kontakta CSN om du har frågor gällande din ersättning. 

Övriga deltagarkostnader

Kostnader för köp av egna verktyg och material, kurslitteratur samt resor till och från träffarna. 

Via länken nedan hittar du förslag på verktyg som du kan behöva

Verktyg och litteratur

Förkunskaper

– Vi ser gärna att du är allmänt händig och förutsätter att du har ett stort intresse för äldre byggnader.

Antagningskriterier

Den sökande har ett genuint intresse för byggnadsvård och hållbart byggande. 

Den sökande har ett eget byggnadsvårdsobjekt, äldre hus eller uthus, som hen arbetar med och dokumenterar under kursens gång. Till ansökan bifogas ett personligt brev där den sökande berättar om sig själv och varför hen söker kursen samt en beskrivning, med fotografier och text, av den egna byggnaden och vad som kan tänkas behöva åtgärdas på den.

Sökande från Sörmland prioriteras, då kursen fokuserar på lokal byggnadshistoria och kulturarv.

Ansökan

Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform SchoolSoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i SchoolSoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.

När du registrerar ett konto på Schoolsoft är det viktigt att du använder en e-postadress där du regelbundet läser dina meddelanden. Detta för att vi både inför och under din studietid kommer använda den för att kontakta dig.

Så här går ansökan till