Café Sokrates

Ett forum för dig som vill samtala om vardagsfilosofiska frågor. Det är deltagarna själva som väljer samtalsämnen vid varje samtalstillfälle.