Café Sokrates

Filosofiskt rum i caféform öppet för alla

Café Sokrates är öppet för samtal och dialog kring vardagsfilosofiska frågor. Samtalsformen är strukturerad men tillåtande där alla frågeställningar välkomnas. Alla synpunkter får plats och alla kommer till tals utan att bli avbrutna. Det är deltagarna själva som väljer samtalsämnen vid varje samtalstillfälle. Syftet med samtalsformen är att bidra till nya tankegångar och perspektiv.

Det här är Café Sokrates

  • offentligt och tillgängligt för alla
  • alla, oavsett ålder, religion, utbildning, yrke, kön eller politisk ideologi är välkomna
  • att delta i samtalsgruppen är gratis, fika serveras till självkostandspris
  • inga medlemsregister, ingen föranmälan krävs
  • en samtalsledare leder gruppen så att alla får möjlighet att utrycka sina tankar och frågeställningar

Vilka ämnen kan man ta upp i gruppen?

Ämnen väljs av deltagarna själva varje kväll. Ämnen presenteras som en frågeställning. T ex. vad är konst? Vad är lycka? Vilka konsekvenser medför IT-utvecklingen för samhället? Vad är verklighet? Hur kan vi veta vad som är moraliskt rätt? 

Var och när

Onsdag 6 december kl. 18.00 – 20.00,

Gösta Wasastiernas gränd 4, i cafeterian.

Hampus Lind kommer att hålla i samtalet.

Vill du veta mer?

Kontakta Williams Perieria på 070 – 609 98 86