Musikterapi

På måndag öppnar ansökan till vår nya distanskurs, Musikterapeut – FMT modellen (Funktionsinriktad Musikterapi). 

På kursen får du arbetsredskap för att bemöta och skapa förutsättningar för att utveckla dig själv och andra.  Med musiken som redskap och kunskap om människan kan du som Musikterapeut enligt FMT-modellen arbeta inom friskvård, rehabilitering, skola och omsorg.

Kursen är en distanskurs på 100% med 3 obligatoriska närträffar per termin (4 dagar/närträff, totalt 12 dagar/termin). Alla närträffar genomförs på Eskilstuna folkhögskola.

#funktionsinriktad#musikterapi#musikterapeut#fmt#eskilstuna#folkhögskola#distanskurs#funktionsinriktadmusikterapi

Väva band – nybörjare

Introduktion till bandvävning med fokus på vävning med bandgrind, brickor och bandstol. Inga förkunskaper krävs, kursen hålls på nybörjarnivå. Målet är att deltagarna ska ha provat på och vävt minst ett band i alla tre tekniker. 

Kurstillfällen
Kortkurs, 3 dagar 25-27 oktober. 
fredag kl. 13-17
lördag kl. 10-15
söndag kl. 10-15

http://eskilstunafolkhogskola.nu/vava-band-nyborjare/