Ett år i Omställning (1YT) 50% distans

Studietakt
50 % distans

Kurstid
2019.09.27 –
2020.06.07

Läsåret 20/21
2020.09.18 –
2021.05.31

Sista ansökningsdag
16 juni (ansökningar innan 16 juni har förtur)

Kursansvarig
Williams Pereira

Studiemedelsberättigad
Ja

Ansvariga lärare
Emilia Rekestad
Peter Hagerrot

LEDARSKAP OCH RESILIENS FÖR EN NY TID; Kan det du drömmer om för dig själv även gynna en hållbar värld?

Ett år i Omställning (One Year in Transition,1YT) är en kurs inom ramen för omställningsfrågor och helhetstänkande, där fokus ligger i skapandet av lokala lösningar på globala problem. Med avstamp i våra globala utmaningar undersöker vi exempelvis hur förmågan att hantera förändring och kriser kan stärkas både på ett personligt, kollektivt och ekologiskt plan. Under kursens gång tillämpar vi många olika verktyg för möte, samtal, analys och praktik.

Kursen vänder sig till dig som:

 • är intresserad av vad ett helhetsgrepp på hållbar utveckling kan vara och som funderar på hur du kan lyfta dessa frågor i vardag och arbete, samt få möjlighet att utforska det i relation till vad som är rätt för dig.
 • vill utveckla och konkretisera dina egna idéer och kanske redan existerande projekt med stöd av kurshandledare och andra kursdeltagare.
 • få inblick i ledarskaps- och samverkansmodeller och möjliga tillvägagångssätt i realiserande av projektidéer.

Kursen bjuder även in till ett utforskande av intention, längtan och bakomliggande drivkraft i det du gör. Dessa två processer – den inre och yttre – sammanflätas genom de olika kursmomenten. Kursen hjälper dig även att förhålla dig till en vardag där du ibland kanske känner dig ensam med dina funderingar.

Kursen består av fyra vecko-internat under ett år, med moment av mentorskap, bokcirklar, onlinemöten och handledning mellan träffarna. Deltagarna förväntas även driva ett eget projekt, större eller mindre, med relevans till hållbar utveckling/livsstil i sitt lokalsamhälle eller till en specifik kontext.

I kursen ingår bland en ledarskapsträning inspirerat av nätverket the Art of Hosting (artofhosting.org), olika arbetssätt relaterat till ”Inre omställning” (däribland Teori U) och en inbjudan till att ta del av och bli mer aktiv inom omställningsrelaterade nätverk såsom Omställningsnätverket. Kursen erbjuder ingångar till att vara delaktig i lokala såväl som nationella och internationella projekt.

 

Kurstillfällen läsår 19/20

Genom denna länk finner du detaljerad information om de fyra kurstillfällena

Träff 1: 27/9 em  – 2/10 fm 2019. Inre och yttre omställning: En introduktion. Plats: Stensunds folkhögskola med omnejd

Träff 2: 21/11 em – 26/11 fm 2019. Hållbart och aktörskap. Plats: Stensund och Järna. Träffen sker i samarbete med ABF Södertälje/Nykvarn

Träff 3: 20/3 em- 25/3 fm 2020. Ekoprenörskap och cirkulär design. Preliminär plats: Eskilstuna med omnejd.

Träff 4: 2/6 em – 7/6 fm 2020 (kan ändras något). Permakultur och framtidstro. Plats: Stjärnsund, Dalarna.

Kursen inleds på Stensunds folkhögskola, en plats nära vatten och natur och initiativrika människor. Under kursen besöker vi fortsatt en mångfald av platser och initiativ, med syfte att använda plats som pedagogiskt redskap. Vi gör studiebesök, praktiska workshops, jobbar med övningar för personlig utveckling och mycket mer.

Monika af Ekenstam berättar hon om sin upplevelse av kursen Ett år i omställning. 

Mellan träffarna

Mellan de olika kurstillfällena sker löpande mentorskap, gruppcoachning, online möten, ämnesfördjupning samt individuella alternativt gemensamma projekt relaterade till valda intresseområden.

Kursens bakgrund och etablering i Sverige

1YT är del av ett större nätverk av liknande utbildningar på flertalet platser och länder. Den startades i Totnes, England av Isabel Carlise (Fd utbildningsledare inom Transition Network uk. Grundare till Bioregional Learning Centre) och kursformatet har sedan inspirerat utbildningar och projekt i flera andra länder.

Kursen genomförs med Eskilstuna folkhögskola som huvudman i samverkan med Omställningsnätverket (omställning.net). Vi samarbetar med- och bjuder in gästlärare från folkrörelser inom hållbarhetsarbete, samt konstnärer, praktiker, egenföretagare, lokala byalag och ekobyar, olika folkhögskolor samt från lärosäten som exempelvis Högskolan i Dalarna, Linköpings Universitet (Environmental Humanities) och Malmö Högskola.

Det är nu fjärde året kursen 1YT går av stapeln i Sverige. Du som kursdeltagare är en viktig del i kursens utveckling och form där vi kontinuerligt bygger grund för efterkommande kursdeltagare.

Gästlärare som varit med under åren 2016 – 2019:

David Jonstad                    Författare & Journalist Klimatmagasinet Effekt,

Pella Thiel                          Biolog, Ordförande Omställningsnätverket

                                            Under tallarna kooperativet   undertallarna.se

Kajsa Balkfors                   Art of hosting, fd. Cirkus Cirkör

Stuard Pledger                  Cirkulär Ekonomi

Helena Granström            Författare, poet och fysiker

Johan Nilsson                   Dansare och odlare

Annika Lykta                     Skådespelare

Fidel Justo Viscarra         Cermoniell ledare och folkbildare, ayumara                                                                           traditionen 

Peder Karlsson                 Sångpedagog, körledare

Pernilla Fogelström         Skillebyholm, fd Youth Initiative Program

Ruben Wätte                     Konstnär, Odlingskooperativet Under Tallarna

Paul Pulé                           Om ekomaskulinitet, Forskare

Linda Nordfors                 Reflection company, VD Kultur och näringsliv

Mikael Karlsson               Ecoforestry foundation, VD Silvaskog

David Ershammar            Omtänk utveckling, Art of hosting praktiker

Liv fabricius                      Social Presencing theatre, Fabriciusresurs

Fredrik Björk                    Malmö Högskola

Chris Geiger                     Kollektivet Moder Jord

Teamet bakom Permakultur Stjärnsund

Karin Jansson                 Holma folkhögskola, tidningen Odlaren

Nils Lindblad                   Holma folkhögskola, odlingskurserna

Chris Wegweiser            Holma folkhögskola, Resilient entreprenörskap

Yannick Porter               Under tallarna, Art of Hosting

Nanna Frank                   Graphic Recorder, Art of Hosting

 

Språk:

Som deltagare behöver du kunna läsa och förstå engelska.

Teknologi:

Som deltagare behöver du en dator som har mikrofon och företrädesvis kamera. Detta då vi använder konferensverktyget Zoom för möten mellan träffarna.

Kostnad

Max 5800 kr för studieresor (inkl lokal), material och litteratur. (Ytterligare kostnader för mat och logi tillkommer). Kursen är studiemedelsberättigad.

Information om ansökan och antagning

Antagningsprocess

Till ansökan bifogar du ett personligt brev där du presenterar dig själv, dina tidigare meriter och dina motiv till att gå kursen, samt om du har några idéer som du vill utveckla. Vi kontaktar var och en innan den slutgiltiga antagningen till kursen.

För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen.

Krav för antagning

Krav för denna kurs:

 • Du är minst 18 år

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör vi ett urval bland de

sökande som uppfyller grundkraven (se skolans antagningsprinciper)

 

 • Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag
 • Skolan gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll
 • Skolan väljer deltagare till konstutbildningarna efter en samlad bedömning kring personligt brev samt den sökandes intresse, nyfikenhet, vilja och öppenhet. I antagningsarbetet strävar vi efter mångfald i gruppen

 

Så här går ansökan till

 1. Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform Schoolsoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i Schoolsoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.
 1. Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:
 • Kopia på betyg från gymnasiet och eventuella andra utbildningar
 • Personbevis (från Skatteverket)
 • Personligt brev där du presenterar dig själv, varför du vill gå utbildningen samt tidigare meriter.
 1. Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.
 1. Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till samtal under maj månad. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.
 2. Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.
 3. Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.
 4. Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

 

(Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud)