Klädsömnad – återbruk 25% distans

Studietakt
25%

Kurstid
2019.08.19 –
2020.06.10

Läsåret 20/21
2020.09.07 –
2021.04.16

Sista ansökningsdag
30 April

Kursansvarig
Williams Pereira

Studiemedelsberättigad
Ja

Ansvarig lärare
Anna-Maria Hilborn

Att tillverka något användbart av gamla textiler är inget nytt. Det fanns en tid när en stor del av ett hems rikedom låg i linneskåpet. Textilier var dyrbara och det gällde att ta till vara varje liten bit tills det var dags för lumpsamlaren att sälja det som blev över till papperstillverkning. Idag finns ett enormt överskott av textiler, varje person i Sverige slänger 8 kilo textil i soporna varje år. Ca 3 kilo per person och år går till olika insamlingar. En hel del oanvänt ligger också i skåp och lådor i de flesta hem.

Kursens mål

Målet är att lära sig sy en hel garderob av återbrukade textilier och kläder samt att få kunskaper om hållbar kläd- och textilkonsumtion.

Kursinnehåll

På kursen Klädsömnad – återbruk får deltagarna prova nya och gamla sätt att använda textilier som annars skulle kasseras. Vi arbetar oss igenom en enkel garderob och syr underkläder, skjortor, byxor samt plagg i trikå och ull. Vi syr om och gör ändringar av befintliga plagg, lappar, lagar och vårdar. Det finns möjlighet till egna projekt som att till exempel sy barnkläder av avlagda vuxenplagg.

Kursen är förlagd till lördagar 10.00-16.00, 4 tillfällen på hösten och 4 på våren. Vi håller till i Recycle Designs lokaler på ReTuna återbruksgalleria och vid varje tillfälle har vi en workshop där vi jobbar med en specifik uppgift. Vi är flera lärare på kursen, som turas om att hålla i lördagarna. Innan hemgång får deltagarna med sig en hemuppgift, som ska lösas till nästa gång. Mellan kurstillfällena har vi kontakt digitalt. Uppgifterna tar tid att lösa, det handlar ofta om att hitta en egen formgivning i tydligt återbruk, utifrån givna ramar. En rolig del av den här typen av kurs brukar vara att se hur andra löst samma uppgift, att få ta del av sina kurskamraters idéer och tankar och lära av varandra.

Inga förkunskapskrav utöver intresse och nyfikenhet, men det är bra om du har tillgång till en symaskin.

Kostnader

300 kr/deltagare för material. Material till lördagsträffarna på skolan finns till stor del i våra förråd, men deltagarna ombeds även att samla på sig lite eget.

Ansvarig lärare

Anna-Maria Hilborn: anna-maria.hilborn@regionsormland.se

Studietakt

Distanskurs 25% med åtta träffar.

Datum för träffarna LÅ 19/20:

7 september, 5 oktober, 2 november, 30 november. 11 januari, 8 februari, 7 mars, 18 april

Datum för träffarna LÅ 20/21:

5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december, 9 januari, 6 februari, 6 mars, 17 april

Antagningsprocess

Till ansökan bifogar du ett personligt brev där du presenterar dig själv, dina tidigare meriter och dina motiv till att gå kursen.

Sista ansökningsdag

30 april.

(Kursen går att söka från och med 3 februari)

Så här går ansökan till

  1. Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform Schoolsoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i Schoolsoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.
  1. Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:
  • Personbevis (från Skatteverket)
  • Personligt brev där du presenterar dig själv och varför du vill gå utbildningen
  1. Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.
  1. Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till samtal under maj månad. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.
  2. Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.
  3. Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.
  4. Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.
  5.  

Om du söker flera kurser anger du ditt förstahandsval och andrahandsval etc. på Mina sidor i Schoolsoft.

(Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud)