Från klimatångest till handling (25% distans)

Studietakt
25%

Kurstid
2020.09.12 –
2021.04.24

Sista ansökningsdag
30 April

Kursansvarig
Williams Pereira

Studiemedelsberättigad
Ja

Ansvarig lärare
Alex Fridunger 

Från klimatångest till handling är kursen där vi tar ett brett grepp om frågorna kring klimatkris och hållbar samhällsutveckling. Vi behöver strategier för att hantera allt det som händer i vår omvärld, både känslomässigt och praktiskt. Vi behöver platser där vi kan dela den oro vi känner men också verktyg att agera för förändring. Genom gemensamt lärande och utbyte av erfarenheter kan vi kanalisera engagemang för en bättre värld – för oss själva och framtida generationer. Tillsammans kan vi skapa en ny berättelse om framtiden.

Utbildningen vänder sig till dig som

 • Vill lära dig leva mer hållbart och klimatsmart 
 • Vill hitta dina egna strategier och vägar att agera för en bättre värld
 • Söker redskap och nätverk för att engagera dig vidare i projekt och organisationer
 • Behöver hitta sätt att hålla ihop och må bra som eldsjäl och aktivist
 • Känner oro över framtiden på jorden och vill göra något meningsfullt av det
 • Vill dela tankar och erfarenheter med andra

Kursens mål

 • Du får ökad förståelse kring världens sociala, ekologiska och ekonomiska utmaningar
 • Du får kunskaper om aktuell forskning och vetenskap kring hur tänkbara lösningar ser ut
 • Du får ökad förståelse för det politiska processerna lokalt, nationellt och internationellt
 • Du får kunskaper kring hur du kan leva mer hållbart och klimatsmart 
 • Du får verktyg för att arbeta med inre och yttre omställning

Kursinnehåll

På kursen Från klimatångest till handling får deltagarna utforska olika teman och arbeta med aktuella frågor som berör vår tids största utmaningar. Kursen blandar samtal, föreläsningar, gruppövningar, studiebesök och praktiska uppgifter m.m. Kursen bygger på aktivt deltagande för att på olika sätt få möjlighet att utmana våra egna och andras föreställningar kring vad som är ett hållbart liv. 

Exempel på teman vi kommer arbeta med:

 • Konsumtionssamhället
 • Matproduktionen
 • Återbruk och materialflöden
 • Mänskliga rättigheter
 • Vår relation till naturen
 • Aktivism, engagemang och opinionsbildning 

Kursen är förlagd till lördagar 10.00-16.00, 4 tillfällen på hösten och 4 på våren. Vi håller framför allt till i Recycle Designs lokaler på ReTuna Återbruksgalleria men vi kommer också att vara lite i Eskilstuna folkhögskolas lokaler i Munktellstaden samt göra minst ett studiebesök. Vid varje tillfälle har vi ett övergripande tema som vi jobbar med. Vi är flera lärare på kursen som turas om att hålla i lördagarna. Innan hemgång får deltagarna med sig en hemuppgift, som ska utföras till nästa gång. Mellan kurstillfällena har vi kontakt digitalt. En spännande och viktig del av den här typen av kurs brukar vara att se och höra hur andra genomfört samma uppgift, att få ta del av sina kurskamraters idéer och tankar och lära av varandra.

Kostnad

500 kr/deltagare för material mm.

Ansvarig lärare

Alex Fridunger: alex.fridunger@regionsormland.se 

Studietakt

Distans 25% med åtta träffar.

Kurstid

Datum för träffarna:

12 september

10 oktober

14 november

12 december

16 januari

13 februari

13 mars

24 april

Antagningsprinciper

Kursen startar endast om det finns tillräckligt många deltagare.

Gemensamma antagningsprinciper som gäller alla skolans kurser hittar du här.

Sista ansökningsdag

30 april

Till ansökan bifogas ett personligt brev där du beskriver varför du vill gå kursen.

Så här går ansökan till

1.      Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform SchoolSoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i SchoolSoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.

2.      Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:

 • Kopia på betyg från dina utbildningar
 • Personbevis (från Skatteverket)
 • Personligt brev där du presenterar dig själv, varför du vill gå utbildningen samt tidigare meriter.

3.    Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.

4.    Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till samtal. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.

5.    Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.

6.    Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.

7.    Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

Om du söker flera kurser anger du ditt förstahandsval och andrahandsval etc. på Mina sidor i SchoolSoft. 

(Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud)