Raku som formspråk

Kursen vänder sig till dig som har förkunskaper i keramik och tycker denna kurs skulle ge dig en möjlighet att gå vidare.

Vi kommer jobba med givna uppgifter där skiss är en viktig del i processen.

Kursens mål

Att utveckla sitt eget formspråk samt få kunskap om lerans egenskaper i bränntekniken. Få kunskap om hur glasyrer reagerar på olika temperaturer. Att se sin egen arbetsprocess från idé till skiss och slutligen själva slutprodukten. Att vi tar del av varandras erfarenheter efter varje bränning.

Kursens innehåll

 • Teori om rakuns historia och olika tekniker
 • Skissarbete
 • Våga utveckla olika möjligheter i ditt eget formspråk
 • Tekniska övningar, uppgifter och eget arbete.

Kostnader

1000 kr per termin tas ut (2000 kr/läsår) och täcker kostnader för förbrukningsmaterial till obligatoriska uppgifter i kursen.

Ansvarig lärare

Ann-Margret Johansson Pettersson, rakukrukan@yahoo.com

Patric Danielsson, patrik.danielsson@regionsormland.se

Anna Eilert, anna.eilert@telia.com

Studietakt

Kursen är en kortkurs där vi träffas 8 helger under ett år.

Ny kursstart Hösttermin 2018:

25 – 26 augusti

29 – 30 september

27 – 28 oktober

24 – 25 november

Vårtermin 2019:

19 – 20 januari

23 – 24 februari

30 – 31 mars

27 – 28 april

Antagningsprinciper

Du ska ha arbetat med keramik tidigare. Du ska bifoga ett personligt brev där du presenterar dig själv och berättar vad du har för motiv att gå kursen.

Kursen startar endast om det finns tillräckligt många deltagare.

Sista ansökningsdag

30 april, kursen går att söka från och med 15 januari

Så här går ansökan till

 1. Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform Schoolsoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i Schoolsoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.
 1. Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:
 • Personbevis (från Skatteverket)
 • Personligt brev där du presenterar dig själv och varför du vill gå utbildningen
 1. Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.
 1. Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till samtal under maj månad. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.
 2. Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.
 3. Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.
 4. Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

(Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud)