Raku som formspråk

Studietakt
kortkurs med fyra träffar under en termin

Kurstid
2019.08.31-
2019.11.17

Sista ansökningsdag
30 April

Kursansvarig
Williams Pereira

Studiemedelsberättigad
Ja

Ansvarig lärare
Ann-Margret J Pettersson

Är du nyfiken på den Japanska tekniken Raku? Då är detta en kurs för dig!

Kursens mål

 • Att du ska få kunskap om lera och i tekniken raku
 • Att du ska få kunskap i hur olika glasyrer reagerar vid bränning
 • Att du lär dug grunderna i rakuns historia

Kursens innehåll

 • Teori om rakuns historia och olika tekniker
 • Våga utveckla olika möjligheter i ditt eget formspråk

Kostnader

1000 kr som täcker kostnader för förbrukningsmaterial till obligatoriska uppgifter i kursen.

Ny kursstart Hösttermin 2019:

31 augusti – 1 september

28 – 29 september

19 – 20 oktober

16-17 november

Antagningsprinciper

Du ska bifoga ett personligt brev där du presenterar dig själv och berättar vad du har för motiv att gå kursen.

Kursen startar endast om det finns tillräckligt många deltagare.

Sista ansökningsdag

30 april, kursen går att söka från och med 1 februari

Så här går ansökan till

 1. Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform Schoolsoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i Schoolsoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.
 1. Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:
 • Personbevis (från Skatteverket)
 • Personligt brev där du presenterar dig själv och varför du vill gå utbildningen
 1. Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.
 1. Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till samtal under maj månad. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.
 2. Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.
 3. Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.
 4. Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

(Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud)