Fläta granrotskorgar

4 maj samt 24-28 juni 2019

Plats:

Sörmlands museum, Träverkstaden,

Tolagsgatan 8, Nyköping.

Första tillfället träffas vi i skogen

I maj hämtar vi granrötter i skogen som vi sedan skalar och delar. Under sommarveckan tillverkar vi en stomme av grangrenar som rötterna sedan flätas in i. Vi studerar äldre korgar i Sörmlands museums magasin. Kursen genomförs i samarbete med hemslöjdskonsulenterna vid Sörmlands museum.

Kursens mål

Efter kursen ska du kunna fläta korgar av den eller de modeller du tillverkat under kursveckan. Du får materialkunskap om granrötter och grenar samt teknik- och verktygskunskap. Du får kännedom om olika korgtyper och tillverkningstekniker. 

Kursinnehåll

I kursen ingår insamling av rötter och grangrenar samt beredning av dem. Arbete med kniv och formning av grangrenar. Tillverkning av korgar, formkunskap, materialkunskap och redskapskunskap. Teori kring korgars form, funktion utbredning och historia.

Övrigt

Kursen genomförs i samarbete med hemslöjdskonsulenterna vid Sörmlands museum. Vid första tillfället den 4 maj ses vi i skogen för att samla rötter. Då behöver du ta med egen matsäck för en dag, oömma kläder efter väder, potatiskrafsa, morakniv, sekatör, knäskydd, arbetshandskar. Du får detaljerad information i god tid för kursstarten. Kursveckan i juni är förlagd till Sörmlands museum i Nyköping.

Kostnad

Kursavgift 2 200 kronor. Kostnaden täcker för- och eftermiddagsfika och lunch samt förbrukningsmaterial (förutom de rötter du själv samlat in) och kurslitteratur.

Kostnad exklusive lunch 1500:-

Förkunskaper

Du behöver kunna röra dig i skog och mark, så att du kan dra rötter.

Insamlingsarbetet kan upplevas som tungt och obekvämt. Om du har täljt och hanterat kniv innan är det bra, men det är inget krav eller förutsättning.

Lärare

Erna-Lill Lindén, korgslöjdare.

Kontaktperson är hemslöjdskonsulent Helena Åberg

Antagningskriterier

Först till kvarn.

Ansökan

Först till kvarn, ansök senast 30 april.

Obs! Vid för få sökande kommer kursen att ställas in.

Om du får förhinder och inte kan delta ska du meddela detta så snart som möjligt till skolans expedition, tfn: 016-105280 eller via e-post till etfhsk@regionsormland.se Anmälan till kursen är bindande efter att kursavgiften är betalad, återbetalning av kursavgiften sker endast mot uppvisat läkarintyg.

Kursen är ett samarbete med