Fortsättningskurs Byggnadsvård och hållbart byggande, deldistans 25%

Fortsättningskurs - Byggnadsvård och hållbart byggande

Studietakt
25%, distans med träffar

Läsårstid
2023.09.04 –
2024.06.07

Ansökan öppnar:
1 februari

Sista ansökningsdag
30 april

Kursansvarig
Ulf Rehnholm

Ansvarig lärare:
Anna-Maria Hilborn

Studiemedelsberättigad
Ja, om dina studier totalt har en omfattning på minst 50% (dvs att du som minst studerar ytterligare en kurs på 25%)

CSN-nivå
GY A2

Fortsättningskursen i Byggnadsvård och hållbart byggande syftar till att ge deltagarna fördjupade praktiska och teoretiska kunskaper. Utgångspunkten är lokal byggnadstradition och vilka material som använts historiskt samt sunda ekologiska alternativ till konventionella moderna byggnadsmaterial.

Kursen vänder sig till dig som tidigare har hållit på med byggnadsvård en tid redan och har förkunskaper inom området. Du har gått grundkursen ”Byggnadsvård och hållbart byggande” eller motsvarande. Vi förutsätter att du har en egen byggnad du vårdar. 

Kursen är ett samarbete med Sörmlands museum.

Kursens mål 

Målet är att deltagarna efter avslutad kurs ska kunna ta byggnadsantikvariskt, arkitekturhistoriskt och estetiskt välgrundade beslut om renoveringar och tillbyggnader på äldre bebyggelse, samt själva kunna genomföra många av dessa. 

Kursinnehåll

Genomgångar sker inom nedanstående områden, där varje moment innefattar minst en fysisk träff med praktiskt arbete och föreläsningar, kurslitteratur samt självstudier. 

Inom varje område har vi gästlärare: lokala byggnadsvårdshantverkare, antikvarier, arkitekter mfl. 

Mellan träffarna håller vi kontakt online via plattformarna Google classroom och Zoom. Kursen avslutas med en uppsamling där deltagarna redovisar ett fördjupningsarbete inom ett valt område. 

  • Mineraliska material: murning, kalk- och lerbruk
  • Invändigt och utvändigt träarbete
  • Byggnadsfysik; isolering, värmehushållning mm
  • Måleri: traditionella färgers egenskaper och användningsområden
  • Arkitektur- och stilhistoria
  • Antikvariska aspekter och förhållningssätt
  • Arkivkunskap
  • El och vvs
  • Eget fördjupningsarbete

Datum för träffarna

Träffarna kommer att vara förlagda till torsdagar och fredagar, med några undantag. Räkna med en till två träffar à två dagar per månad. Vi arbetar på att fastställa datumen och kommer att uppdatera dem löpande, detaljerat schema erhålls ca en månad innan kursstart.

Datum för träffar:

HT 22

15 – 16 september, uppstart Nyköping

28 – 30 september, Bergshammar slott

13 – 14 oktober oktober, Bergshammar slott

18 november, Eskilstuna

23 – 25 november, Strängnäs

15 december, Eskilstuna

VT 23

12 – 13 januari

9 – 10 februari, Eskilstuna

16 – 17 mars, Bergshammar slott

23 – 24 mars, Bergshammar slott

26 – 28 april, Callanderska gården

8 juni, redovisning

Obs! Kursen är på deldistans, med 1-2 obligatoriska (tvådagars)träffar per månad. 

Datum för nästa läsår kommer inom kort.

Kurstid

12/9 2022 – 9/6 2023

Intyg

Deltagarna får intyg efter genomförd kurs. Intyget innehåller av deltagare genomförda moment.

Kursplats/Lokaler

Träffarna kommer att äga rum på olika platser i Sörmland beroende på aktuella samarbetsprojekt.

Övrigt

Kursen innehåller många praktiska moment som kan vara fysiskt krävande.

Kostnader

1000:-/läsår för material vid träffarna, studiebesök och andra gemensamma utgifter. Kostnaden kan komma att bli lägre.

Övriga deltagarkostnader

Kostnader för köp av egna verktyg och material, kurslitteratur samt resor till och från träffarna. 

Förslag till verktygslådan

Förkunskaper

Du är allmänt händig och har ett stort intresse för äldre byggnader. Du har tidigare praktiskt och teoretisk erfarenhet av byggnadsvård och/eller hållbart byggande. 

Antagningskriterier

Den sökande har ett genuint intresse för byggnadsvård och hållbart byggande. 

Den sökande har praktiskt och teoretisk erfarenhet av byggnadsvård och/eller hållbart byggande. 

Till ansökan bifogas ett personligt brev där den sökande berättar om sig själv och varför hen söker kursen samt en beskrivning av ett område hen skulle vilja fördjupa sig i.

Sökande från Sörmland prioriteras, då kursen fokuserar på lokal byggnadshistoria och kulturarv.

Så här går ansökan till