KLIV

Studietakt
100%

Kurstid
VT:
2021.01.11 – 2021.06.11.
HT:
21.08.16 – 21.12.17

Platser
10

Sista ansökningsdag
Löpande antagning

Kursansvarig
Florence Rambaud

Studiemedelsberättigad
Ja

Ansvariga lärare
Anna Tunel

KLIV – Kvalificerade Legitimationsyrkens Introduktion i VårdenSärskild kurs på gymnasienivå med inriktning vårdsvenska.

Kursen sker i samverkan med Region Sörmland och vänder sig till legitimerad Hälso- och sjukvårdspersonal som har sin examen inom EU/EES och är bosatta i regionen.

KLIV ger deltagaren möjlighet att studera svenska upp till den nivå som krävs för att kunna ansöka om svensk legitimation. (GERS / CERF nivå C1 eller svenska som andraspråk 3)

Syfte

Ett av folkhögskolans uppdrag är att skapa förutsättningar för att människor ska kunna påverka sin livssituation och därmed kunna gå vidare i studier eller arbete. 

Kursens syfte är att ge en yrkesintroduktion i Sverige samt att förkorta och effektivisera vägen mot svensk legitimation och anställning inom vårdsektorn.

Kursens mål

  • Att deltagaren ska uppnå kunskaper motsvarande nivå C1/svenska som andraspråk 3 för att kunna söka legitimation från Socialstyrelsen.  
  • Att utveckla sina kunskaper i vårdsvenska för att kunna kommunicera med patienter och kolleger.
  • Att få en introduktion i den svenska vårdens organisation, system och villkor.

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i tre delar/perioder: studier i svenska som andraspråk, vårdsvenska samt introduktion till den svenska vårdens organisation, system och villkor. Studierna anpassas utifrån deltagarens nivå/dina förkunskaper i svenska språket. Undervisningen innehåller såväl genomgångar, eget arbete, föreläsningar och diskussioner.  Även olika praktiska moment ingår. Stor vikt läggs vid muntlig kommunikation och uttal.

Intyg

På Eskilstuna folkhögskolas kurser får deltagaren ett kursintyg efter avslutad kurs. På kursen KLIV kan deltagaren få behörighet i Svenska som andraspråk 3 eller C1.

Information om ansökan och antagning

Ansökan och antagning sker kontinuerligt.

Ansök genom att kontakta kurssamordnare Anna Tunel. Du kommer att kallas till ett samtal där vi går igenom dina förkunskaper, behov och mål. Om du blir antagen får du besked inom en vecka efter samtalet.

Krav för antagning

För att få bli antagen till kursen behöver du ha en legitimation från ett av följande legitimationsyrken inom vården: arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut, hälso- och sjukvårdskurator, logoped, läkare, psykolog, psykoterapeut, röntgensjuksköterska eller sjuksköterska. 

Du behöver också vara utbildad inom EU eller EES. 

Inga förkunskaper i svenska krävs.

Vi prioriterar deltagare boende i Sörmland. 
Kursen är studiemedelsberättigande, vilket innebär att du, om du är studiemedelsberättigad, kan söka ersättning från CSN på gymnasienivå för att gå kursen. Läs om vilka regler som gäller på www.csn.se

Kurssamordnare

Anna Tunel

Tel: 0705-351 361

anna.tunel@regionsormland.se

Undervisningen bedrivs på Verkstadsgatan 8 i Munktellstaden, Eskilstuna samt genom våra digitala lärplattformar.