Kontakt

Expedition:

Tel: 016- 10 52 80

E-post: etfhsk@regionsormland.se 

Rektor:

Daniel Berton

Mobil: 070-269 23 00

E-post: daniel.berton@regionsormland.se

Biträdande rektor:

Williams Pereira

Tel: 070-6099886

E-post: williams.pereira.munoz@regionsormland.se

Administratör / Kanslist:

Pia Hendén Laine

E-post: pia.henden.laine@regionsormland.se

Lärare med studievägledarfunktion:

Pernilla Nyström

E-post: pernilla.nystrom@regionsormland.se

Kvalitetsutvecklare / vikarierande kommunikatör:

Ulf Rehnholm

E-post: ulf.rehnholm@regionsormland.se

Handläggare

Agne Helg

E-post: agne.helg@regionsormland.se

Specialpedagog:

Ann-Charlott Wallquist

E-post: ann-charlott.wallquist@regionsormland.se

Tel: 072 – 085 53 72

Kurator:

Mathias Clarstedt

E-post: mathias.clarstedt@regionsormland.se

Tel: 0709-280140

Utbildningssamordnare, Vårdintroduktion :

Anna Tunel

Tel: 070 – 535 13 61

E-post: anna.tunel@regionsormland.se


Besöksadress:

Eskilstuna folkhögskola 

Gösta Wasastiernas gränd 4 (Munktellstaden)

633 42 Eskilstuna

Länk till karta på eniro.se

Recycle Design – återbruk

ReTuna Återbruksgalleria

Folkestaleden 7, Eskilstuna

Kontakt: anna-maria.hilborn@regionsormland.se

Allmän kurs med musik- och skapandeinriktning

Balsta Musikslott

Balstavägen 1

633 62 Eskilstuna

Telefon: 016- 13 48 50

Elev och lärarassistenter

Portgatan 2

633 42 Eskilstuna


Kontaktuppgifter till nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet, Region Sörmland hittar du här


Övriga verksamheter inom kultur, utbilning och frilufsverksamhet:

Åsa folkhögskola

Ökna naturbruksgymnasium

Nynäs slott och naturreservat

Scenkonst Sörmland

Sörmlands museum

Biblioteksutveckling Sörmland