Kontakt

Expedition:

Tel: 016- 10 52 80

E-post: eskilstunafhsk@dll.se

 

Rektor:

Daniel Berton

Mobil: 070-269 23 00

E-post: daniel.berton@dll.se

 

Biträdande rektor:

Williams Pereira

Tel: 016-10 52 84

E-post: williams.pereira.munoz@dll.se

 

Administratör / Kanslist:

Pia Hendén Laine

E-post: pia.henden.laine@dll.se

 

Studievägledare:

Kerstin Jarl

Tel: 016-10 52 82

E-post: kerstin.jarl@dll.se

 

Marknadskommunikatör / Administratör:

Johanna Gilljam

Tel: 016-10 52 20

E-post: johanna.gilljam@dll.se

 

Handläggare

Agne Helg

E-post: agne.helg@dll.se

 

Specialpedagog:

Ann-Charlott Wallquist

E-post: ann-charlott.wallquist@dll.se

 

Kurator:

Mathias Clarstedt

E-post: mathias.clarstedt@dll.se

 

Utbildningssamordnare, Vårdpraktik :

Eva Spetz

Tel: 072 – 146 14 11

E-post: eva.spetz@dll.se

Besöksadress:

 

Eskilstuna folkhögskola 

Gösta Wasastiernas gränd 4 (Munktellstaden)

633 42 Eskilstuna

Länk till karta på eniro.se

 

Recycle Design – återbruk

ReTuna Återbruksgalleria

Folkestaleden 7, Eskilstuna

Kontakt: anna-maria.hilborn@dll.se

 

Allmän kurs med musik- och skapandeinriktning

Balsta Musikslott

Balstavägen 1

633 62 Eskilstuna

Telefon: 016- 13 48 50

 

SOL etableringskurs

Portgatan 2

633 42 Eskilstuna

 

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet, Landstinget Sörmland

Kontakt:

Åsa Kratz, Ordförande – 070-176 32 14

Marianne Elisabeth Andersson, 1:a vice ordförande – 070-842 92 46

Abshir Osman, 2:a vice ordförande – 076-612 14 93

Daniel Danon, Ledamot – 070-998 52 80

Majvor Gyllhamn, Ledamot – 070-714 50 07