Raku tradition och förnyelse – världens kulturer som inspiration

Raku

Kurstid
2023.09.02 –
2023.12.03

Kursansvarig
Ulf Rehnholm

Ansökan öppnar
1 februari

Sista ansökningsdag
30 april

Ansvariga lärare
Patric Danielsson

Anna Eilert

RAKU -Tradition och förnyelse – världens kulturer som inspiration

Efter två lyckade terminer med ett kursinnehåll som tar avstamp i världens kulturer fortsätter vi med samma upplägg under ytterligare en termin hösten 2023. 

Raku är från början en gammal lågbränd brännteknik som utvecklades i Japan under 1500-talet. Tekniken kom till Europa under 1920-talet och har därefter utvecklas i olika riktningar.

I den här kursen kommer vi att utgå ifrån epoker och kulturer under långa tidsperioder i historien.

Vi kommer att titta på former, funktioner och dekorationer ifrån Asien, Mellanöstern, Afrika, Sydamerika, Nordamerika och vårt egna Europa.

Förutom övning i olika tekniker lägger kursen fokus på form och design, och vi hoppas på att den research du som deltagare gör ska komplettera och utveckla ditt egna formspråk. 

Kursens upplägg varvar teori, bildvisning, diskussioner, genomgång av glasyrrecept och praktiskt arbete. I höst kommer det att finnas möjlighet att arbeta med olika typer av Raku; traditionell, Naked raku, Navajo horse hair pottery och Obwara.  Det kommer även finnas möjlighet att testa olika typer av leror. 

Kursens syfte

Att deltagaren: 

 • förutom den tekniska delen utforskar sitt personliga uttryck och hitta nya vägar för sin estetiska utveckling
 • fördjupar sin kunskap om andra kulturers uttryckssätt när det gäller form, funktion och dekor 

Kursens innehåll

De tekniska momenten kommer vi jobba tillsammans med i skolans verkstäder, du kan jobba med platt-teknik, bygga/skulptera eller dreja (men för det krävs förkunskaper).

Löpande under kursens gång kommer vi hålla teoretiska pass där vi ser på bilder och film, diskuterar processer, skisser, former, det personliga formspråket med mera. 

Vi kommer att träffas vid fem tillfällen under hösten varav två är bränntillfällen ute.

Kostnad

2500

Bra att tänka på

Du måste själv ta med dig handskar, munskydd och oömma kläder samt skissmaterial om du vill använda det. Du måste även räkna med kostnader i samband med egen transport till kursplatserna. 

Krav för antagning

Vi välkomnar deltagare såväl nybörjare som er som hållit på ett tag och vill prova alternativa bränntekniker.

Kursplatser

Bränningarna kommer att ske på två senare angivna platser.

Träffar

2 – 3 september, uppstart, teori och praktiskt arbete

30 september – 1 oktober, teori och praktiskt arbete

21 – 22 oktober, glasering och bränning

11 – 12 november, teori och praktiskt arbete

2 – 3 december, glasering, redovisning, bränning

09.00 – 15.00 . Lördag -söndag  ( tillgång till handledare ) tillgång till lokaler fram till 21.00 

Sista ansökningsdag

30 april

Så här går ansökan till

 1. Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform Schoolsoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i Schoolsoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.
 2. Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:
 • Personbevis (från Skatteverket)
 • Personligt brev där du presenterar dig själv och varför du vill gå utbildningen
 1. Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.
 1. Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till samtal under maj månad. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.
 2. Senast fyra veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.
 3. Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.
 4. Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.