Allmän kurs – Gymnasienivå på distans

Studietakt
100%, distans

Kurstid
2019.08.19 –
2020.06.10

Vid vårterminsstart är läsåret
2020-01-08 – 2020-12-18

Läsåret 20/21
2020.08.17 –
2021.06.11

Ansökan öppnar
3 februari

Sista ansökningsdag
30 april

Kursansvarig
Williams Pereira

Studiemedelsberättigad
Ja

Ansvariga lärare
Lena Eriksson
Kristofer Pehrsson

Allmän kurs – gymnasienivå, på distans

Allmän kurs på distans är en kurs för dig som vill få behörighet till högskolan/yrkeshögskolan eller för dig som vill öka din allmänbildning. Att studera på distans kräver god självdisciplin och studievana. Du som deltagare måste själv ta ett stort ansvar för dina studier.

Kursens mål

Målet är att du får motsvarande gymnasiekompetens och grundläggande behörighet för att studera vidare på yrkeshögskola, högskola, universitet och folkhögskolans eftergymnasiala utbildningar. Förutom det får du en allmänbildning så att du lättare kan orientera dig i samhället och utvecklas som människa.

Kursinnehåll

Kursen är behörighetsgivande. Du läser gymnasiegemensamma ämnena svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, historia och religion. Flera av dessa ämnen kan läsas på olika nivåer. Mer information om ämnena och de olika nivåerna finns här. Studierna är i stor utsträckning anpassade till dina förkunskaper vilket betyder att du läser på din nivå.

Utöver ämnesstudier sker även ämnesövergripande studier, t. ex. temaveckor eller olika projekt. Tillsammans med mentor upprättas en individuell studieplan efter dina förutsättningar och de mål du vill nå. Du har goda möjligheter att påverka kursens innehåll utifrån ditt eget intresse.  Under din studietid har vi kontinuerlig kontakt så att du kan få det stöd du behöver i dina studier. Studierna sker både enskilt och i grupp.

Diskussionsforum och videomöten är en naturlig del av undervisningen. Du måste därför ha datavana och daglig tillgång till internet, webbkamera och headset med mikrofon. Kommunikationen sker huvudsakligen via lärplattformen, videosamtal samt e-post. För att säkerställa din identitet kommer vi att utföra ID-kontroller vid antagning och under studietiden.  

På folkhögskolan ger vi förutom behörigheter i enskilda ämnen också ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga enligt en sjugradig skala. För att få studieomdöme från folkhögskolan måste du studera minst ett läsår på heltid. Folkhögskolestuderande som har intyg om grundläggande behörighet och ett studieomdöme utgör en egen urvalsgrupp i ansökningsförfarandet och jämförs bara med varandra vid ansökan till högskolan.

Hur lång tid du går allmän kurs beror på vad du studerat tidigare och vad du har för syfte med dina studier.

Intyg

Efter avslutad kurs på Eskilstuna folkhögskola får deltagaren ett kursintyg. På allmän kurs kan deltagaren förutom behörigheter även få ett studieomdöme. Läs mer om intyg och omdömen i  dokumentet Studeranderätt

Kostnader

All undervisning på skolan är kostnadsfri, men kurslitteratur och frivilliga träffar som exempelvis museibesök betalar du själv. Vid evenemang som arrangeras på skolan som t.ex. föreläsningar eller andra kulturevenemang bjuds distanskursdeltagarna in.

Krav för antagning

För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen.

Krav för denna kurs:

  • Du är minst 18 år
  • Du är färdig med dina studier på grundskolenivå
  • Du behöver ha goda kunskaper i det svenska språket då kursen i stor utsträckning bygger på skriftlig kommunikation.

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör vi ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven (se skolans antagningsprinciper)

  • Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag
  • Skolan gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll
  • I antagningsarbetet strävar vi efter mångfald i gruppen

Så här går ansökan till

1.      Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform SchoolSoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i SchoolSoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.

2.      Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:

  • Kopia på betyg från dina utbildningar
  • Personbevis (från Skatteverket)
  • Personligt brev där du presenterar dig själv, varför du vill gå utbildningen samt tidigare meriter.

3.    Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.

4.    Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till samtal. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.

5.    Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.

6.    Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.

7.    Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

Om du söker flera kurser anger du ditt förstahandsval och andrahandsval etc. på Mina sidor i SchoolSoft. 

(Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud)