Allmän kurs – Grundnivå

En stapel med böcker i ett klassrum

Studietakt
100%

Kurstid
Läsåret 23/24

23.08.14 –
24.06.07

Kurstid
Läsåret 23

23.01.09 –
23.12.15

Ansökan öppnar
1 februari

Sista ansökningsdag
30 april

Kursansvarig
Mattias Borgh

Studiemedelsberättigad
Ja

CSN-nivå
GR A1

Läs mer om hur du söker studiemedel HÄR

Ansvariga lärare
Nisane Bartuma
Oskar Helander

Digital folder


Allmän kurs på grundnivå är en kurs för dig som behöver komplettera din utbildning från grundskolan samt är klar med svenska som andra språk på D-nivå. 

Hos oss på Eskilstuna folkhögskola får du möjlighet att studera i lugn takt i en trygg miljö där du får stimulans såväl som eftertanke. För oss är dialog och kunskap lika viktiga som din egen personliga utveckling.

Att träna och förbättra svenska språket är centralt i kursen och Du blir bättre på språket genom att vi t.ex. samtalar, diskuterar, läser texter, skriver och gör presentationer. Kursen är på ett eller två år beroende på din tidigare studiebakgrund.

Allmän kurs på grundnivå är förberedande inför fortsatta studier på t.ex. gymnasienivå komvux, kommunala och yrkeskurser.

Studierna är i stor utsträckning anpassade till dina förkunskaper i det svenska språket, vilket betyder att du läser på din nivå och fortsätter där du är. Vi vill ge dig en god grund för ett livslångt lärande.

Kursens mål

Målet med Allmän kurs på Grundnivå är att du får motsvarande grundskolekompetens och grundläggande behörighet för att studera vidare på gymnasienivå och vissa yrkesutbildningar. Förutom det får du en allmänbildning så att du lättare kan orientera dig i samhället och utvecklas som människa.

Kursinnehåll

Du läser ämnena svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och naturkunskap.

Hur lång tid du går allmän kurs på grundskolenivå beror på vad du studerat tidigare och vad du har för syfte med dina studier.

Du kommer att få verktyg för att utveckla din studieteknik och din egen förmåga att ta ansvar för och planera dina studier. För att bredda och fördjupa dina kunskaper genomför vi temastudier under vissa perioder av läsåret. Detta sker både individuellt och i grupp. En god atmosfär i gruppen skapar tillit och lust att lära, därför arbetar vi med aktiviteter som stärker dig och gruppkänslan.

På folkhögskolan ger vi förutom behörigheter i enskilda ämnen också ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga enligt en sjugradig skala. För att få studieomdöme från folkhögskola måste du studera minst ett läsår på heltid. 

HÄR kan du läsa mer om Allmän kurs på folkhögskola

Intyg

På Eskilstuna folkhögskolas kurser får deltagaren ett kursintyg efter avslutad kurs. På allmän kurs kan deltagaren förutom behörigheter även få ett studieomdöme. Läs mer om intyg och omdömen HÄR

Läs och skriv

På Eskilstuna folkhögskola har du som deltagare rätt till det stöd du behöver för att kunna klara av dina studier. Du har möjlighet att få stöd både enskilt och i grupp med utgångspunkt i dina behov.

Kostnader

All undervisning på skolan är kostnadsfri men en avgift på 500kr/termin tas ut (1 000 kr läsår)  som täcker kostnader för material, studieresor och gemensamma aktiviteter.  Kursen är studiemedelsberättigad. 

Kontrollera att du har försörjning för hela din studietid innan du antar din plats.

Information om ansökan och antagning 

Krav för antagning 

För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen.

Krav för denna kurs:

  • För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen. – Du är minst 18 år – Du är klar med D-nivån. Du kan även bli antagen om dina kunskaper motsvarar D-nivå oavsett utbildningsbakgrund

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör vi ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven 

  • Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag
  • Skolan gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll
  • I antagningsarbetet strävar vi efter mångfald i gruppen

Så här går ansökan till