Allmän kurs – Grundnivå

Studietakt
100%
Kurstid
2019.08.19 –
2020.06.10

Sista ansökningsdag
30 April

Kursansvarig
Williams Pereira
williams.pereira.munoz@regionsormland.se

Studiemedelsberättigad
Ja

Allmän kurs – Grund är till för dig som behöver komplettera din utbildning från grundskolan och som är klar med svenska som andra språk på D-nivå. 

Hos oss får du möjlighet att studera i lugn takt och i en trygg miljö, där du både får stimulans och tid till eftertanke. För oss är dialog, kunskap och personlig utveckling lika viktiga. Att träna och förbättra svenska språket är centralt i kursen och Du blir bättre på språket genom att vi t.ex. samtalar, diskuterar, läser texter, skriver och gör presentationer. Kursen är på ett eller två år beroende på din tidigare studiebakgrund.

Kursen är förberedande inför fortsatta studier på t.ex. gymnasienivå komvux, kommunala och yrkeskurser.

Studierna är i stor utsträckning anpassade till dina förkunskaper i det svenska språket, vilket betyder att du läser på din nivå och fortsätter där du är. Vi vill ge dig en god grund för ett livslångt lärande.

Kursens mål

Målet är att du får motsvarande gymnasiekompetens och grundläggande behörighet för att studera vidare på yrkeshögskola, högskola, universitet och folkhögskolans eftergymnasiala utbildningar. Förutom det får du en allmänbildning så att du lättare kan orientera dig i samhället och utvecklas som människa.

Kursinnehåll

Du läser ämnena svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och naturkunskap.

Hur lång tid du går allmän kurs grundskolenivå beror på vad du studerat tidigare och vad du har för syfte med dina studier.

På kursen får du utveckla din studieteknik och din förmåga att ta ansvar för och planera dina studier. För att bredda och fördjupa dina kunskaper genomför vi temastudier under vissa perioder av läsåret. Detta sker både individuellt och i grupp. En god atmosfär i gruppen skapar tillit och lust att lära, därför arbetar vi med aktiviteter som stärker dig och gruppkänslan.

På folkhögskolan ger vi förutom behörigheter i enskilda ämnen också ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga enligt en sjugradig skala. För att få studieomdöme från folkhögskola måste du studera minst ett läsår på heltid.

Intyg

På Eskilstuna folkhögskolas kurser får deltagaren ett kursintyg efter avslutad kurs. På allmän kurs kan deltagaren förutom behörigheter även få ett studieomdöme. Läs mer om intyg och omdömen i dokumentet Studeranderätt

Läs och skriv

På Eskilstuna folkhögskola har du som deltagare rätt till det stöd du behöver för att kunna klara av dina studier. Du har möjlighet att få stöd både enskilt och i grupp med utgångspunkt i dina behov.

Kostnader

All undervisning på skolan är kostnadsfri men en avgift på 500kr/termin tas ut (1 000 kr läsår)  som täcker kostnader för material, studieresor och gemensamma aktiviteter. Vid kursstarten får du låna ett bokpaket som innehåller den litteratur som behövs under kursen för en depositionsavgift på 500 kr. Depositionsavgiften återbetalas när böckerna återlämnas i gott skick. Därutöver kan man kvittera ut en skåpnyckel för 100 kr. Kursen är studiemedelsberättigad. 

Kontrollera att du har försörjning för hela din studietid innan du antar din plats.

Information om ansökan och antagning 

Krav för antagning 

För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen.

Krav för denna kurs:

  • För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen. – Du är minst 18 år – Du är klar med D-nivån. Du kan även bli antagen om dina kunskaper motsvarar D-nivå oavsett utbildningsbakgrund

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör vi ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven 

  • Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag
  • Skolan gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll
  • I antagningsarbetet strävar vi efter mångfald i gruppen

Så här går ansökan till

1.      Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform SchoolSoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i SchoolSoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.

2.      Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:

  • Kopia på betyg från dina utbildningar
  • Personbevis (från Skatteverket)
  • Personligt brev där du presenterar dig själv, varför du vill gå utbildningen samt tidigare meriter.

3.    Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.

4.    Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till samtal. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.

5.    Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.

6.    Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.

7.    Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

Om du söker flera kurser anger du ditt förstahandsval och andrahandsval etc. på Mina sidor i SchoolSoft. 

(Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud)