Allmän kurs – skapandeinriktning

Studietakt
100%

Kurstid
2019.08.19 –
2020.06.10

Läsåret 20/21
2020.08.17 –
2021.06.11

Ansökan öppnar
3 februari

Sista ansökningsdag
30 april

Williams Pereira

Studiemedelsberättigad
Ja

Plats
Balsta musikslott

Ansvarig lärare
Ulrika Palmström

En kurs för dig som är kreativ och tycker om skapande verksamhet. Hos oss får du möjlighet att läsa in grundläggande behörighet genom att kombinera gymnasiegemensamma ämnen med skapande verksamhet. 

Hantverk, keramik, foto, film, teckning, måleri, screentryck och återbruk är några av de tekniker du får prova på. Du som har det musikaliska skapandet som huvudintresse och vill inrikta dig på att skapa musik i dator får möjlighet att jobba med Garageband och Logic Pro.

Kursens mål

Målet är att du efter avslutade studier har uppnått minst grundläggande behörighet för att kunna studera vidare på eftergymnasial nivå, t.ex. på yrkeshögskola, högskola eller folkhögskola samt har fått ökad praktisk och teoretisk kunskap och förståelse för olika former av skapande verksamhet. Vi ser din personliga utveckling och hälsa som en viktig del i vårt uppdrag och försöker skapa en medvetenhet kring kost och motion i olika former som passar alla.

Kursinnehåll

Undervisningen är i huvudsak tematisk och ämnesövergripande. Fokus ligger på att ta vara på dina intressen så du kan fördjupa dig och utvecklas inom dina ämnen och ditt skapande. Vi samarbetar i olika projekt ihop med Allmän kurs – Musikinriktning.

 • Estetiska ämnen som t.ex. måleri, keramik, foto, film, musik i dator
 • Svenska
 • Engelska
 • Religion
 • Historia
 • Samhällskunskap
 • Naturkunskap
 • Matematik
 • Hälsa
 • Återbruk
 • Screentryck

För mer bilder och en inblick i kursen besök vår instagram

Intyg

På Eskilstuna folkhögskolas kurser får deltagaren ett kursintyg efter avslutad kurs. På allmän kurs kan deltagaren förutom behörigheter även få ett studieomdöme. Läs mer om intyg och omdömen i dokumentet Studeranderätt 19-20.

Läs och skriv

På Eskilstuna folkhögskola har du som deltagare rätt till det stöd du behöver för att kunna klara av dina studier. Du har möjlighet att få stöd både enskilt och i grupp med utgångspunkt i dina behov.

Lokaler

Vi håller till på Balsta musikslott, Balstavägen 1, 633 62 Eskilstuna. Ett av Europas största musikhus, strax utanför Eskilstuna centrum.

Läs mer om Balsta

Kostnader

All undervisning på skolan är kostnadsfri men en avgift på 500 kr/termin tas ut (1 000 kr/läsår) som täcker kostnader för material, studieresor och gemensamma aktiviteter. 

Kontrollera att du har försörjning för hela din studietid innan du antar din plats.

Information om ansökan och antagning 

Krav för antagning

För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen.

Krav för denna kurs:

 • Du är minst 18 år
 • Att du gått klart grundskolan

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör vi ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven

 • Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag
 • Skolan gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll
 •  I antagningsarbetet strävar vi efter mångfald i gruppen

Så här går ansökan till

1.      Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform SchoolSoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i SchoolSoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.

2.      Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:

 • Kopia på betyg från dina utbildningar
 • Personbevis (från Skatteverket)
 • Personligt brev där du presenterar dig själv, varför du vill gå utbildningen samt tidigare meriter.

3.    Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.

4.    Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till samtal. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.

5.    Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.

6.    Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.

7.    Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

Om du söker flera kurser anger du ditt förstahandsval och andrahandsval etc. på Mina sidor i SchoolSoft. 

(Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud)