Allmän kurs – Gymnasienivå

Studietakt
100%

Kurstid
Läsåret 20/21
2020.08.17 –
2021.06.11

Kurstid Läsåret 2021 2021.01.11 – 2021.12.17

Kurstid
Läsåret 21/22

21.08.16 –
22.06.10

Ansökan öppnar 
15 januari

Sista ansökningsdag
30 april

Kursansvarig
Florence Rambaud

Studiemedelsberättigad
Ja

Ansvariga lärare 1-2
Johanna Höglund

Ansvariga lärare 2-3
Mikael Bernthling
Henrik Sundh

Ansvariga lärare 3
Erland Björck
Karin Lerwall

Digital folder


 
Du som har påbörjat eller ska påbörja dina gymnasiestudier, behöver studera 1 till 3 år hos oss på folkhögskolan för att bli klar. Du måste vara helt klar med grundläggande nivå (grundskolan). 
 
Endast kompletta ansökningar kommer att behandlas (Personbevis, intyg från tidigare studier samt personligt brev). 
 
För frågor kontakta studierektor Florence Rambaud
 

——————————————————————————————————————–

Allmän kurs – gymnasienivå är till för dig som behöver komplettera din utbildning från gymnasiet. Hos oss får du möjlighet att studera i lugn takt och i en trygg miljö, där du får både stimulans och tid till eftertanke. För oss är dialog, kunskap och personlig utveckling lika viktiga.

Studierna är i stor utsträckning anpassade till dina förkunskaper vilket betyder att du läser på din nivå och fortsätter där du är. Vi vill ge dig en god grund för ett livslångt lärande.

Kursens mål

Målet är att du får motsvarande gymnasiekompetens och grundläggande behörighet för att studera vidare på yrkeshögskola, högskola, universitet och folkhögskolans eftergymnasiala utbildningar. Förutom det får du en allmänbildning så att du lättare kan orientera dig i samhället och utvecklas som människa.

Kursinnehåll

Du läser ämnena svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, historia och religion. Flera av dessa ämnen kan läsas på olika nivåer. För mer information om ämnena och de olika nivåerna finns här.

Hur lång tid du går allmän kurs beror på vad du studerat tidigare och vad du har för syfte med dina studier. 

På kursen får du utveckla din studieteknik och din förmåga att ta ansvar för och planera dina studier. För att bredda och fördjupa dina kunskaper genomför vi temastudier under vissa perioder av läsåret. Detta sker både individuellt och i grupp. En god atmosfär i gruppen skapar tillit och lust att lära, därför arbetar vi med aktiviteter som stärker dig och gruppkänslan.

På folkhögskolan ger vi förutom behörigheter i enskilda ämnen också ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga enligt en sjugradig skala. För att få studieomdöme från folkhögskola måste du studera minst ett läsår på heltid. Folkhögskolestuderande som har intyg om grundläggande behörighet och ett studieomdöme utgör en egen urvalsgrupp i ansökningsförfarandet och jämförs bara med varandra vid ansökan till högskolan.

Intyg

På Eskilstuna folkhögskolas kurser får deltagaren ett kursintyg efter avslutad kurs. På allmän kurs kan deltagaren förutom behörigheter även få ett studieomdöme. 

Läs och skriv

På Eskilstuna folkhögskola har du som deltagare rätt till det stöd du behöver för att kunna klara av dina studier. Du har möjlighet att få stöd både enskilt och i grupp med utgångspunkt i dina behov.

Kostnader

All undervisning på skolan är kostnadsfri men en avgift på 500kr/termin tas ut (1 000 kr läsår)  som täcker kostnader för material, studieresor och gemensamma aktiviteter. Vid kursstarten får du låna ett bokpaket som innehåller den litteratur som behövs under kursen för en depositionsavgift på 500 kr. Depositionsavgiften återbetalas när böckerna återlämnas i gott skick. Därutöver kan man kvittera ut en skåpnyckel för 100 kr. 

Kontrollera att du har försörjning för hela din studietid innan du antar din plats.

Information om ansökan och antagning 

Krav för antagning 

För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen.

Krav för denna kurs:

  • Du är minst 18 år
  • Du är färdig med dina studier på grundskolenivå

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör vi ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven 

  • Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag
  • Skolan gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll
  • I antagningsarbetet strävar vi efter mångfald i gruppen

Så här går ansökan till

1.      Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform SchoolSoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i SchoolSoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.

2.      Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:

  • Kopia på betyg från dina utbildningar
  • Personbevis (från Skatteverket)
  • Personligt brev där du presenterar dig själv, varför du vill gå utbildningen samt tidigare meriter.

3.    Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.

4.    Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till samtal. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.

5.    Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.

6.    Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.

7.    Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

Om du söker flera kurser anger du ditt förstahandsval och andrahandsval etc. på Mina sidor i SchoolSoft. 

(Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud. Till följd av Covid-19 kan kursens upplägg och innehåll komma att påverkas. )

Print Friendly, PDF & Email