Ekologiskt byggande & solenergi

Studietakt
100%

Kurstid
2020.03.09 –
2020.10.23
Sommaruppehåll v. 28-30

Sista ansökningsdag
31 januari

Kursansvarig
Williams Pereira

Studiemedelsberättigad
Ja

En kurs om hållbart byggande, att bygga ekologiskt och energismart. Kursen är i samverkan med ETC Solpark i Katrineholm. 

Kursens mål 

 • Att deltagarna har skaffat sig kunskaper om vad solenergi och ekobyggande innebär både teoretiskt och praktiskt
 • Att deltagarna lär sig att tänka om vad ekologiskt fotavtryck har för inverkan på vad man bygger och hur det påverkar ekonomi både på kort och lång sikt
 • Att deltagarna lärt sig hur regelverk och politiska beslut påverkar omställningen till ett mer hållbart samhälle
 • Att deltagarna kan spridda kunskaper om ekologisk byggande och solceller vidare till lokala organisationer och individer
 • Efter utbildningen ska deltagaren ha lärt sig nödvändiga kunskaper om klimatfrågor, hållbart byggande och solenergi som alternativ till fossil energi
 • Deltagaren ska också ha lärt sig nödvändiga kunskaper för att själv kunna projektera, dimensionera och installera solceller samt grundläggande kunskaper för att kunna bygga ett ekohus, ett ”Attefallshus”

Kursens syften 

Kursen syftar i huvudsak till att skapa förutsättningar för teoretiskt och praktiskt kunskapsutbyte och därigenom utöka dialogen kring hur man tar tillvara solenergi och vad ekobyggande kan betyda i ett ekologiskt hållbart samhälle. (samhällsperspektiv/medborgarperspektiv).

Att bygga hållbara ekologiska hus i material som är levande från träd, lera eller hampa. Skapa hus med buffertväggar som klarar den nordiska klimatet bättre än betonghus eller hus byggda med gips och reglar. Husen får en koldioxidpositivt effekt, de lagrar CO2 och skapar små utsläpp under bygget. Samtidigt kan solenergi tillföra huset så mycket energi att det inte behöver tillföra värme utifrån. Det totala klimatavtrycket blir mycket lågt och huset livscykel positivt för klimatet. Kursens syfte är både att utveckla kunskaper om detta teoretisk men också praktiskt. 

Kursinnehåll solenergi 

 • Genomgång av solcellsteknik
 • Genomgång av solcellsinstallationens tekniska komponenter
 • Grundläggande ellära
 • Genomgång av olika typer lagringssystem
 • Ekonomi och administration runt solceller
 • Planering och dimensionering av solcellsanläggningar
 • Praktisk genomgång av olika montagesystem för tegel, plåt och papptak
 • Praktisk erfarenhet av installationer
 • Så fungerar en solcell
 • Beräkningsfaktorer inom solelproduktion
 • Ekonomi
 • Regelverk för produktion av egen el
 • Elnät och elhandelsbolag

Kursinnehåll ekobyggande

 • Dagens byggande
 • Ekologiskt byggande 
 • Vad är ett ekohus? Ekohus, ekobyggande, ekotänk.
 • Hus i olika material och tekniker
 • Trähus, timmerhus, massivt trähus, trähus med regelstomme halm- och hampahus, lerhus mm.
 • Att bevara, reparation, underhåll och byggnadsvård
 • Att bygga ett ekologisk och energismart hus
 • Isolering
 • Värmesystem
 • Miljöpåverkan
 • Avloppsystem
 • Vattenförsörjning
 • Regelverk, byggnormer, bygglov etc.
 • Bra att veta: Byggifter, Miljö och hälsoskadliga ämnen, materialfakta, Mineraliska material

Projektarbete

Utbildningen sker i ETC solpark i Katrineholm. Studier sker i solskolan och och all praktisk arbete sker i solparken som är en riktig arbetsplats med massa intressanta pågående projekt. Under de praktiska moment får du under handledning vidareutveckla dina kunskaper i verklig miljö och i skarpt läge. Projektarbetet går ut på att bygga ett hus, ett ”Attefallshus” med solceller på taket.

Förkunskaper

Intresse för klimatfrågor, omställning, solenergi och ekologiskt byggande. 

Kursplats/platser

 • ETC Solpark i Katrineholm
 • Eskilstuna folkhögskola, Gösta Wasastiernas gränd 4, Eskilstuna
 • Studiebesök förekommer som innebär resor för deltagarna till andra orter

Materialavgift

1 000 kr per termin (totalt 2 000kr för kurslitteratur)

Övriga deltagarkostnader

Förutom materialavgiften måste deltagarna räkna med andra kostnader för t.ex. resor, logi, skyddskläder och skyddsutrustning. Deltagare skall medta arbetskläder, skyddsskor/ -stövlar, hjälm, verktyg samt annan skyddsutrustning som kan behövas under utbildningen. 

Kursen är studiemedelsberättigad. Länk till studieekonomi

Kontrollera att du har försörjning för hela din studietid innan du antar din plats.

Kontakt:

Williams Pereira                

Bitr. rektor

williams.pereira.munoz@regionsormland.se

Tel: 070-609 98 86

Gahangir Sarvari               

Kursansvarig

gahangir.sarvari@etc.se

Tel: 070-848 57 09

Så här går ansökan till

1.      Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform SchoolSoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i SchoolSoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.

2.      Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:

 • Kopia på betyg från dina utbildningar
 • Personbevis (från Skatteverket)
 • Personligt brev där du presenterar dig själv, varför du vill gå utbildningen samt tidigare meriter.

3.    Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.

4.    Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till samtal. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.

5.    Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.

6.    Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.

7.    Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

Om du söker flera kurser anger du ditt förstahandsval och andrahandsval etc. på Mina sidor i SchoolSoft. 

(Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud)