Journalistik och opinionsbildning

Eskilstuna folkhögskola i samarbete med ETC

Ettårig kurs på Eskilstuna folkhögskola, 50% studietakt, distans.

  Eskilstuna folkhögskola i samarbete med ETC

Grundläggande kurs med fokus på journalistik och förmågan att berätta om Sverige och det samhälle vi lever i.

Bakgrund

”Att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin” samt att ”bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen” är två av statens syften med stödet till folkbildningen. Vidare ska folkbildningen ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

Som ett sätt att jobba för dessa syften startar Eskilstuna folkhögskola i samarbete med ETC kursen ”Journalistik och opinionsbildning”.  Kursen är avsedd för dig som vill utveckla dina kunskaper och din förmåga i att skriva journalistiskt med fokus på opinionsbildning, oavsett din tidigare utbildningsbakgrund.

Kursens syfte

 • Att skapa förutsättningar för våra medborgare att själva stödja och utveckla demokratin i samhället
 • Tillgodose kursdeltagarna med verktyg för att kunna granska dels etablerade medier men även bloggosfärens uttryck och opinionsbildande funktion
 • Att ge en grundlig förståelse för journalistisk etik och möjlighet att själv eller tillsammans med andra agera granskande och opinionsbildande

Kursens upplägg

Kursen är på 50 %, distans med 14 obligatoriska träffar för seminarier, workshops och föreläsningar. Träffarna kommer att ske hos ETC i Stockholm, Eskilstuna folkhögskola samt på Solkullen i Katrineholm.

Du kommer att ha en längre praktik på till exempel en tidningsredaktion eller på radio. Terminen avslutas med ett eget projektarbete.

Under kursens gång kommer du att få skriva artiklar som kan bli aktuella för DagensETC eller ETC.se .

Kursen besöks även av flera gästföreläsare, exempelvis Johan Ehrenberg, ansvarig utgivare DagensETC och Andreas Gustavsson, chefredaktör och vd Dagens ETC

Kursens övergripande mål

Förutom att kursdeltagaren med stöd av yrkesverksamma journalister ska ges möjlighet att utveckla sina färdigheter i att planera, genomföra och finna avsättning för journalistiska projekt ska deltagaren efter avslutad kurs:

• kunna hitta och bearbeta källor, vilka lagtexter som direkt påverkar den journalistiska verksamheten, hur olika genrer (till exempel nyhet, reportage, analys) språkligt och formmässigt kan användas för störst effekt, samt vad en journalist bör tänka på för att kunna vara verksam på en konkurrensutsatt marknad.

• ha insikter och kunskaper om journalistik genom teoretiskt och praktiskt arbete.

• utifrån ett folkbildningsperspektiv utveckla förmågan att tänka fritt, kunna ta ställning och uttrycka sig i text och bild.

• kunna presentera sig själv och sina kunskaper på ett professionellt sätt.

• stärka arbetet i att utveckla demokratin genom att ge flera medborgare i samhället en röst.

• ge en grundlig förståelse för den journalistiska etiken och möjligheten att själv eller tillsammans med andra agera granskande och opinionsbildande.

• utifrån folkbildningens form, funktion och filosofi, skapa förutsättningar för opinionsbildning i samhället.

Ur kursinnehåll:

Sociala medier

Journalistik lever utanför sitt eget medium. Ofta uppstår diskussion när materialet presenteras på sociala medier. Men hur ska du tänka för att optimera hur många som ser och interagerar? Här får du en introduktion som ger dig en grund att stå på. Det handlar både om att utnyttja möjligheterna, men även om att identifiera riskerna.

Datajournalistik

En stark trend inom journalistiken är att använda verktyg som Excel för att systematiskt bearbeta stora mängder data för att på så sätt hitta unik fakta som i sin tur ger nyheter och avslöjanden. Här får du lära dig grunderna.

Rörlig bild

Idag förväntas journalister, även skribenter, kunna leverera rörlig bild genom att exempelvis livesända vilket är fullt möjligt att göra med en smart telefon. Här får du lära dig grunderna och hur du i enkla steg skapar bästa möjliga kvalitet utifrån förutsättningarna.

Podd

Allt fler medier satsar nu på att komplettera sin verksamhet med poddar. Det kan vara fokus på nyheter, på debatt eller på intervjuformatet. Det här ska du få pröva, under handledning av en erfaren poddmakare.

Opinion och folkbildning

Vid sidan om nyhetsjournalistiken finns opinionsbildningen. Tidigare har gränsen varit tydlig mellan ledar- och nyhetssidor. Idag är det inte längre en lika definitiv uppdelning. Vad innebär det för medierna? Och hur ska ett budskap förmedlas för att väcka debatt eller skapa dialog? Kursens struktur och innehåll knyts upp till arbetet med att förstärka och utveckla demokratin. För detta ingår ett flertal moment, t.ex. genom föreläsningar, workshops och samtal, där du får ta del av folkbildningens idé, historia och syften.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri, men deltagarna får räkna med egna kostnader för litteratur och annat material i samband med kursen.

Studietakt

50% distans

Kurstid

Kursen börjar måndag 3 september 2018

Kursen slutar 14 juni 2019

Sista ansökningsdag

6 augusti

 

Om ETC

ETC är sedan över 40 år en av de få radikala medierösterna i Sverige, och bland de journalister som skrivit för ETC genom åren finns Maria-Pia Boëthius, Ira Malik, Johan Ehrenbeg, Dan Josefsson, Göran greider, Kajsa Ekis Ekman. Nu vill vi dela med oss av vår erfarenheter genom att utbilda nya journalister som kan se bortom den vanligaste mediebilden av samhället, och berätta för andra.

ETC vill med folkhögskolearbetet skapa en utbildning där lokal journalistik, grävande och berättande skapas. Vi vill ge studerande möjlighet att lära av verkligheten. Därför ges studerande möjlighet att ha nära samarbete med våra redaktioner, praktisera och kunna publicera sina artiklar.

Kursansvarig

Williams Pereira M.
Bitr. rektor
Eskilstuna Folkhögskola
Mob.  070 – 609 98 86

williams.pereira.munoz@dll.se

Kontaktperson ETC

Gahangir Sarvari,

Verksamhetsansvarig ETC akademin

gahangir.sarvari@etc.se

Studie och yrkesvägledare

Kerstin Jarl

Tfn: 016 – 10 52 82

kerstin.jarl@dll.se

 

 

 

Information om ansökan och antagning 

Krav för antagning 

För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen.

Krav för denna kurs:

 • Du är minst 18 år

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör vi ett urval bland de

sökande som uppfyller grundkraven (se skolans antagningsprinciper)

 • Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag
 • Skolan gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll
 • I antagningsarbetet strävar vi efter mångfald i gruppen

 

Så här går ansökan till

 1. Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform Schoolsoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i Schoolsoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.
 1. Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:
 • Kopia på betyg från gymnasiet och eventuella andra utbildningar
 • Personbevis (från Skatteverket)
 • Personligt brev där du presenterar dig själv, varför du vill gå utbildningen samt tidigare meriter.
 1. Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.
 1. Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till samtal under maj månad. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.
 2. Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.
 3. Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.
 4. Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

 

Om du söker flera kurser anger du ditt förstahandsval och andrahandsval etc. på Mina sidor i Schoolsoft.

 

(Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud)