Journalistik och opinionsbildning – 50% distans

Studietakt
50 %, distans

Kurstid
2019.09.02 –
2020.06.12

Läsåret 20/21
2020.09.07 –
2021.06.04

Sista ansökningsdag
Löpande

Kursansvarig
Williams Pereira

Studiemedelsberättigad
Ja

  Eskilstuna folkhögskola i samarbete med ETC

Grundläggande kurs med fokus på journalistik och förmågan att berätta om Sverige och det samhälle vi lever i. 

Under kursen kommer kända profiler att dyka upp som gästföreläsare. Bland tidigare gäster finns Johan Ehrenberg (grundare, ETC), Kent Werne (författare och grävande reporter, Dagens ETC), Andreas Gustavsson (chefredaktör, Dagens ETC), Kristin McMillen (krönikör, Dagens ETC) Sofia Sofroniadou (SR) och Petter Brunell (SVT, mm.).

Bakgrund

Två av statens syfte med stödet till folkbildningen är att ”stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin” och att ”bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen”. Vidare ska folkbildningen ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

Som ett sätt att jobba för dessa syften startar Eskilstuna folkhögskola i samarbete med ETC kursen ”Journalistik och opinionsbildning”.  Kursen är avsedd för dig som vill utveckla dina kunskaper och din förmåga i att skriva journalistiskt med fokus på opinionsbildning, oavsett din tidigare utbildningsbakgrund.

Kursens syfte

 • Att skapa förutsättningar för våra medborgare att själva stödja och utveckla demokratin i samhället
 • Att skapa medvetande för hur budskap kan vinklas och förvrängas beroende på avsändarens syfte, så att deltagarna själva kan granska dels etablerade medier, men också bloggosfärens uttryck och opinionsbildande funktion

 • Att ge en introduktion i journalistisk etik samt möjlighet att själv eller tillsammans med andra agera granskande och opinionsbildande

Kursens upplägg

Journalistik och opinionsbildning är en distanskurs på 50% med åtta obligatoriska träffar (både en och två dagar långa, beroende på kursmoment) för seminarier, workshops och föreläsningar. Träffarna kommer att ske hos ETC i Stockholm, Eskilstuna folkhögskola samt på Solkullen i Katrineholm.

Du kommer att få möjlighet att göra praktik på i första hand en av ETC-tidningarnas redaktioner. Terminen avslutas med ett eget projektarbete.

Under kursens gång kommer du att få skriva artiklar som kan bli aktuella för DagensETC eller ETC.se .

Kursen besöks även av flera gästföreläsare, exempelvis Johan Ehrenberg, ansvarig utgivare Dagens ETC eller Andreas Gustavsson, chefredaktör och vd, Dagens ETC

Kursens övergripande mål

Förutom att kursdeltagaren med stöd av yrkesverksamma journalister ska ges möjlighet att utveckla sina färdigheter i att planera, genomföra och finna avsättning för journalistiska projekt ska deltagaren efter avslutad kurs:

• kunna hitta och bearbeta källor, känna till hur olika genrer (till exempel nyhet, reportage, analys) språkligt och formmässigt kan utformas för störst effekt

• ha insikter och kunskaper om journalistik genom teoretiskt och praktiskt arbete

• utifrån ett folkbildningsperspektiv utveckla förmågan att tänka fritt, kunna ta ställning och uttrycka sig i text och bild

• kunna presentera sig själv och sina kunskaper på ett professionellt sätt

• stärka arbetet i att utveckla demokratin genom att ge flera medborgare i samhället en röst

• ge en översiktlig förståelse för den journalistiska etiken och möjligheten att själv eller tillsammans med andra agera granskande och opinionsbildande

• utifrån folkbildningens form, funktion och filosofi, skapa förutsättningar för opinionsbildning i samhället

 

Ur kursinnehåll:

Journalistiskt skrivande

Notiser, artiklar, reportage – vad är skillnaden? Hur bör en text utformas för bästa möjliga effekt? Är en recension en opinionsbildande text? Du kommer att få öva på olika sorters journalistiskt skrivande och lära dig om finliret som inte bara gör dina texter bättre, utan också lockar till läsning.

Rörlig bild

Idag förväntas journalister, även skribenter, kunna leverera rörlig bild genom att exempelvis livesända vilket är fullt möjligt att göra med en smart telefon. Här får du lära dig grunderna och hur du i enkla steg skapar bästa möjliga kvalitet utifrån förutsättningarna.

Podd

Allt fler medier satsar nu på att komplettera sin verksamhet med poddar. Det kan vara fokus på nyheter, på debatt eller på intervjuformatet. Det här ska du få pröva, under handledning av en erfaren poddmakare.

WordPress

Det har aldrig någonsin varit så enkelt att sprida sitt tyckande som idag. I teorin kan du göra dig tillgänglig och synlig när som helst och för vem som helst i hela världen. Tack vare webben och alla olika tillgängliga verktyg för webbpublicering kan du bli din egen publicist.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri, men deltagarna behöver ha tillgång till egen dator och får räkna med kostnader för resor och ev. annat material i samband med kursen. 

Kurstid

Kursen börjar måndag 2 september 2019, med första träffen i Eskilstuna på skolan, Gösta Wasastiernas gränd 4. Kursen slutar 12 juni 2020

Träffar i vår

20-21 januari i Stockholm

24-25 februari på Eskilstuna folkhögskola

16-17 mars i Stockholm

14 april i Stockholm

13 april – 4 maj praktikperiod (frivillig, alternativet är en längre tid för projektarbete)

18 maj – 8 juni projektarbete

Om ETC

ETC är sedan över 40 år en av de få radikala medierösterna i Sverige, och bland de journalister som skrivit för ETC genom åren finns Maria-Pia Boëthius, Ira Malik, Johan Ehrenbeg, Dan Josefsson, Göran greider, Kajsa Ekis Ekman. Nu vill vi dela med oss av vår erfarenheter genom att utbilda nya journalister som kan se bortom den vanligaste mediebilden av samhället, och berätta för andra.

ETC vill med folkhögskolearbetet skapa en utbildning där lokal journalistik, grävande och berättande skapas. Vi vill ge studerande möjlighet att lära av verkligheten. Därför ges studerande möjlighet att ha nära samarbete med våra redaktioner, praktisera och kunna publicera sina artiklar.

Kontaktperson ETC

Gahangir Sarvari,

Verksamhetsansvarig ETC akademin

gahangir.sarvari@etc.se

Information om ansökan och antagning 

Krav för antagning 

För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen.

Krav för denna kurs:

 • Du är minst 18 år

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör vi ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven.

 • Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag
 • Skolan gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll
 • I antagningsarbetet strävar vi efter mångfald i gruppen

Så här går ansökan till

 1. Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform Schoolsoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i Schoolsoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.
 1. Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:
 • Kopia på betyg från gymnasiet och eventuella andra utbildningar
 • Personbevis (från Skatteverket)
 • Personligt brev där du presenterar dig själv, varför du vill gå utbildningen samt tidigare meriter.
 1. Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.
 1. Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till samtal under maj månad. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.
 2. Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.
 3. Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.
 4. Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

Om du söker flera kurser anger du ditt förstahandsval och andrahandsval etc. på Mina sidor i Schoolsoft.

(Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud)