Konst 1

Studietakt
100%

Kurstid
2019.08.19 –
2020.06.10

Läsåret 20/21
2020.08.17 –
2021.06.11

Ansökan öppnar
3 februari

Sista ansökningsdag
30 April

Kursansvarig
Williams Pereira

Studiemedelsberättigad
Ja

Ansvariga lärare
Ingela Svensson
Mårten Carlson

Välkommen att söka en ettårig konstnärlig utbildning som riktar sig till dig som vill föra din konstnärliga förmåga till en högre nivå. Du får en bra grund för fortsatta studier inom konst eller att arbeta med ett kreativt yrke.

Kursens mål är

 • att du ska utveckla din konstnärliga potential
 • att lära dig de grundläggande teknikerna i måleri, teckning, grafik och skulptur
 • att du ska arbeta med digitala processer via fotografering, layout och portfoliearbete.
 • att du får ta del av frågeställningar kring samtidskonst via tillbakablickar i konsthistorien
 • att ge utrymme och stöd om du vill vidare till Konst 2 eller annan konstnärlig utbildning
 • att du får arbeta både i grupp och självständigt

Kursinnehåll

Vi arbetar processinriktat med olika tekniker och material inom bild och form. Utbildningen består av teckning och kroki, måleri, grafik, skulptur (form, installation och rumslighet), fotografi och digital bild.

Praktiskt arbete kompletteras med konstteori och konsthistoria. Samtal om samtidskonst och frågeställningar kring olika processer inom konsten idag ger dig en ökad medvetenhet kring det egna kreativa arbetet.

Undervisningen ger grundkunskaper i olika ämnen och material. Varje vecka har du teckning, måleri, skulptur, konstteori och konsthistoria. Ämnen, material och frågeställningar bearbetas i temablock. Du arbetar självständigt men med möjlighet till individuella samtal, genomgångar i grupp och handledning av yrkesverksamma konstnärer. Utöver temaveckorna erbjuds du workshopveckor i grafik, screen och digitalfotografering.

Det konstnärliga samtalet i grupp kring dina och andras verk ger möjligheter att reflektera över din egen utveckling. Du får ge och ta del av andras kunskaper och erfarenheter.

Du får även möta gästlärare, delta på föreläsningar, göra gemensamma studiebesök på konsthallar och museer. Utöver de schemalagda timmarna har ateljén och verkstäderna generösa öppettider för eget arbete.

De senaste två åren har vi åkt på studieresor till städer i Europa.  Under resorna har vi studerat arkitektur, besökt museum och arbetat med uppgifter på främmande platser. Resorna har delvis ingått i kursavgiften men också finansierats av konstlotterier som arrangerats av kursens deltagare.

Utbildningen består av teori och praktik i

 • Teckning
 • Modellstudier i teckning, skulptur och måleri
 • Grafik, hög- och djuptryck samt screentryck
 • Måleri, färglära och analys
 • Bildkomposition
 • Skulptur och form i olika material
 • Rumslighet, med arbetsuppgifter som innefattar arkitektur- och skalmodeller
 • Digitalt fotografi, dokumentation, layout och skapandet av en egen portfolio
 • Utställningskunskap

Intyg

Efter avslutad kurs får varje deltagare ett personligt intyg.

Lokaler

Konst 1 och Konst 2 har ljusa, rymliga ateljéer där alla deltagare får sin egen fasta plats. Här finns grafik-, måleri- och skulptursal och möjlighet att arbeta med digital bild i Mac-miljö. Du får tillgång till vår träverkstad och det finns utrustning för att arbeta med screentryck. Det finns även ett konstbibliotek och två gallerier på skolan.

Kostnader

En avgift på 3 000 kr per termin tas ut (6 000 kr/läsår) och täcker kostnader för förbrukningsmaterial och för obligatoriska uppgifter på kursen. 

Kontrollera att du har försörjning för hela din studietid innan du antar din plats.

För mer bilder och en inblick i kursen besök Konstbloggen

Sista ansökningsdag 


30 april

Det går bra att lämna in en sen ansökan, men de som sökt innan 30 april har förtur till att få en plats.

Information om ansökan och antagning

Krav för antagning 

För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen.

Krav för denna kurs:

 • Du är minst 18 år

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör vi ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven 

 • Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag
 • Skolan gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll
 • Skolan väljer deltagare till konstutbildningarna utifrån en samlad bedömning av personligt brev samt eventuella samtal där man väger in den sökandes intresse, nyfikenhet, vilja och öppenhet.  I antagningsarbetet strävar vi efter mångfald i gruppen

Så här går ansökan till

1.      Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform SchoolSoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i SchoolSoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.

2.      Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:

 • Kopia på betyg från dina utbildningar
 • Personbevis (från Skatteverket)
 • Personligt brev där du presenterar dig själv, varför du vill gå utbildningen samt tidigare meriter.

3.    Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.

4.    Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till samtal. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.

5.    Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.

6.    Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.

7.    Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

Om du söker flera kurser anger du ditt förstahandsval och andrahandsval etc. på Mina sidor i SchoolSoft. 

(Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud)