Konst 2

Studietakt
75 – 100%

Kurstid
2019.08.19 –
2020.06.10

Läsåret 20/21
2020.08.17 –
2021.06.11

Ansökan öppnar
3 februari

Sista ansökningsdag
30 april

Williams Pereira

Studiemedelsberättigad
Ja

Ansvariga lärare
Anton Engvall
Patric Danielsson

Välkommen till Konst 2 fördjupningsåret – en projektbaserad utbildning för dig som har ett praktiskt kunnande och vill utveckla ditt estetiska uttryckssätt.

Kursens mål är

 • att du ska få tid att utveckla och arbeta med egna projekt
 • att du får kunskaper om bildkomposition och bildanalys
 • att du ska få reflektera över ditt förhållningssätt till det du arbetar med
 • att du får fördjupa dig i tekniker som attraherar dig men även utforska andra som du är nyfiken på
 • att du får lära dig att presentera ditt arbete både skriftligt och i utställningstekniska lösningar
 • att du får kunskap om digitalt fotografi, bildhantering, dokumentation, layout och portfoliopresentation
 • att du får förbereda dig till en högre konstnärlig utbildning ELLER att du utvecklas individuellt för att forma dina framtida drömmar, det vill säga ditt eget självständiga arbete

Kursinnehåll

Fördjupningsåret är individuellt anpassat. Utbildningen börjar med samtal där vi reder ut vad du har för förväntningar och mål. Utifrån det lägger vi sedan upp planeringen för hur just ditt år ska se ut.

Vi jobbar löpande med analyser av pågående projekt. Undervisningen bygger på samtal, diskussioner, återkoppling, konstruktiv kritik och uppmuntran av dina lärare som alla är verksamma konstnärer.

För att dina idéer ska få ett stort spelrum kommer vi jobba med ditt arbete ur ett processperspektiv. Experiment och uppmärksamhet inför slumpen ser vi som goda redskap för att utvecklas.

Du kommer att få kunskap om den kreativa sektorn och insikt i olika organisationer inom de kreativa yrkena. Vi går igenom hur man realiserar sina idéer och hur man finansierar sin verksamhet i en kommersiell kontext. 

Du får även möta gästlärare, delta på föreläsningar, göra gemensamma studiebesök på konsthallar och museer. Utöver de schemalagda timmarna har ateljén och verkstäderna generösa öppettider för eget arbete. Du har också möjlighet att delta i konsthistoria där frågeställningar kring samtidskonst med koppling till tidigare konstriktningar presenteras och diskuteras.

De senaste två åren har vi åkt på studieresor till städer i Europa.  Under resorna har vi studerat arkitektur, besökt museum och arbetat med uppgifter på främmande platser. Resorna har delvis ingått i kursavgiften men också finansierats av konstlotterier som arrangerats av kursens deltagare.

Vi erbjuder dig möjlighet att delta på

 • Modellstudier/kroki i teckning, målning och skulptur
 • Grafik, hög- och djuptryck samt screentryck
 • Temaarbeten i grupp eller individuellt
 • Skulptur i klassiska eller alternativa material
 • Offentlig konst / utsmyckningar/gatukonst i olika former
 • Hur du på ett professionellt sätt presenterar dina arbeten och projekt skriftligt och muntligt
 • Presentation- och hängningsteknik

För mer bilder och en inblick i kursen besök Konstbloggen 

Du som är verksam konstnär kan söka till Konst 2 för att få möjlighet till fördjupning i nya tekniker, utnyttja våra lokaler och verkstäder samt få ett konstruktivt samtal kring den kreativa processen.

Intyg

Efter avslutad kurs får varje deltagare ett personligt intyg.

Lokaler

Konst 1 och Konst 2 har ljusa, rymliga ateljéer där alla deltagare får sin egen fasta plats. Här finns grafik-, måleri- och skulptursal och möjlighet att arbeta med digital bild i Mac-miljö. Du får tillgång till vår träverkstad och det finns utrustning för att arbeta med screentryck. Det finns även ett konstbibliotek och två gallerier på skolan.

Kostnader

En avgift på 2 000 kr per termin tas ut (4000 kr/läsår) och täcker kostnader för förbrukningsmaterial för obligatoriska uppgifter på kursen. 

Kontrollera att du har försörjning för hela din studietid innan du antar din plats.

Ansökan

Det går bra att lämna in en sen ansökan, men de som sökt innan 30 april har förtur till att få en plats.

Information om ansökan och antagning

Krav för antagning

För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen.

Krav för denna kurs:

 • Du är minst 18 år

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör vi ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. 

 • Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag
 • Skolan gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll
 • Skolan väljer deltagare till konstutbildningarna efter en samlad bedömning kring personligt brev samt den sökandes intresse, nyfikenhet, vilja och öppenhet.
 • I antagningsarbetet strävar vi efter mångfald i gruppen, vi tar särskilt hänsyn till att få en variation i åldrar.

Så här går ansökan till

1.      Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform SchoolSoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i SchoolSoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.

2.      Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:

 • Kopia på betyg från dina utbildningar
 • Personbevis (från Skatteverket)
 • Personligt brev där du presenterar dig själv, varför du vill gå utbildningen samt tidigare meriter.

3.    Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.

4.    Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till samtal. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.

5.    Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.

6.    Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.

7.    Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

Om du söker flera kurser anger du ditt förstahandsval och andrahandsval etc. på Mina sidor i SchoolSoft. 

(Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud)