Kvisk– Etableringskurs med kulturinriktning

Studietakt
50 – 100%

Kurstid
2019.08.26 –
2020.04.24

Löpande antagning

Kursansvarig
Williams Pereira

Ansvariga lärare
Tamara Valiente

Telefon: 0737-85 96 79 (Det går bra att höra av sig på spanska, engelska, arabiska och svenska)

Kursen är ett samarbete med Arbetsförmedlingen och omfattas av etableringsuppdraget som vänder sig till nyanlända.

Kvisk Etableringskurs riktar sig mot kulturarbetare och med det menas en person med högre utbildning och/eller yrkeserfarenhet, som tidigare försörjt sig på sitt kulturutövande inom något av den kreativa sektorns områden. Kulturarbetare kan exempelvis vara författare, sömmerskor, fotografer, musiker, journalister, webbutvecklare, grafisk formgivare, spelutvecklare eller hantverkare. Utöver ovanstående inkluderas också pedagoger och teoretiker inom den kreativa sektorn såsom bibliotekarier, kulturassistenter, kulturvetare, etnologer och andra akademiker samt dans-, teater-, bild- och musiklärare.

Syfte

Syftet är att deltagarna ska lära sig svenska i en välbekant kontext och att underlätta etablering inom den kreativa sektorn. Kursen kombinerar svenskundervisning med arbetsmarknadsanpassad information och konkret tillämpning av de teoretiska kunskaperna. Förutom att skapa förståelse och insikt över det svenska samhället och lära sig svenska, är målsättningen med kursen att skapa bättre förutsättningar till egen försörjning inom den kreativa sektorn. 

Mål

  • Att lära sig svenska med kulturinriktning
  • Att lära sig om den svenska kreativa arbetsmarknaden
  • Att få kunskap om hur det svenska samhället fungerar
  • Få hjälp med vidare insatser inom sitt yrkesområde
  • Skapa kontakter och möta andra yrkesverksamma

Kursinnehåll

Medverkan i utbildningen innebär en möjlighet att få lära sig svenska och få kunskap om det svenska samhället i det bekanta perspektivet kultur. Vi kombinerar föreläsningar om bland annat kreativa sektorns uppbyggnad, om hur man kan finansiera sitt kulturyrke och om olika organisationsformer inom den kreativa sektorn. Vi genomför också noggranna kartläggningar av kompetenserna och har individuella samtal om fortsatta insatser och möjligheter för framtida etablering. Utifrån kartläggningarna försöker vi hitta vidare åtgärder som exempelvis yrkeskompetensbedömningar, praktik eller stöd i att starta eget företag inom de kulturella och kreativa näringarna.

Utbildningen pågår i sex månader (26 veckor) på 50 eller 100 procent och sker vid Eskilstuna folkhögskola. Om deltagaren blir antagen på kontinuerlig antagning gäller medverkan i 26 veckor från den första veckan. Vi tar emot deltagare från hela Sörmland och Östergötland.

Ansvarig lärare

För mer information om kursen och hur du söker. Kontakta Tamara Valiente via mail eller telefon: 0737-85 96 79 (Det går bra att höra av sig på spanska, engelska, arabiska och svenska)

Övrigt

Undervisningen bedrivs på Gösta Wasastiernas gränd 4 i Munktellstaden, Eskilstuna

Lämna din intresseanmälan här så kontaktar vi dig.

Mer information om etableringsuppdraget