Recycle Design

Arbete med att göra om en möbel


Ansökan till vårterminen öppnar 1 september

Recycle Design Studietakt
100%

Kurstid höstterminen
2023.08.14 – 2023.12.15

Kurstid vårterminen

2024.01.08 – 2024.06.07

Plats: ReTuna återbruksgalleria, Folkestaleden 7, Eskilstuna

Digital folder

Ansökan till höstterminen
öppnar
: 1 februari
stänger: 30 april

Ansökan till vårterminen
öppnar: 1 september stänger: 30 november

Kostnad:
Hösttermin: 1500 kr Vårtermin: 1500 kr
(för förbrukningsmaterial och gemensamma resor)

Studiemedelsberättigad
Ja

CSN-nivå
GY A2

Läs mer om hur du söker studiemedel HÄR

Ansvariga lärare
Anna-Maria Hilborn
Alex Fridunger
Rebecca Radhammar

Kursansvarig:
Ulf Rehnholm

Recycle Design är kursen för dig som vill bidra till en bättre värld med hjälp av återbruk, hantverk och omställning.

Vi arbetar med hållbar kreativitet utifrån det helt unika läget på ReTuna – världens första återbruksgalleria med dess tillhörande återvinningscentral. Här befinner vi oss mitt i ett flöde av saker som kommunens invånare lämnat in och därför finns stora möjligheter för dig som deltagare att utforska olika typer av material och återbrukshantverk. Inte minst så lär vi oss mer om produktionsförhållanden och materialflöden.

Recycle Design passar dig som vill vårda och ta tillvara på de resurser som redan finns och samtidigt vara del i ett sammanhang där hållbarhet och återbruk alltid är en naturlig utgångspunkt och drivkraft. Omställningen från en värld uppbyggd på fossila energikällor kräver nya visioner för både oss som individer och samhället vi lever i. Därför varvar vi teoretiska pass med praktiska och utforskar tillsammans flera sätt att ta oss an 2000-talets utmaningar. 

Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om hållbarhet, återbruk och omställning oavsett dina tidigare erfarenheter. Vi värdesätter kursdeltagarnas olika utgångslägen i ålder, erfarenhet och kompetens då det bidrar till en dynamisk grupp där vi lär oss mycket av varandra.

Två personer som arbetar med sömnad i Recycle Designs klassrum på ReTuna återbruksgalleria

Kursinnehåll Recycle Design

Under läsåret arbetar vi med flera formgivningsuppgifter och materialteman. Vi kombinerar olika hantverkstekniker med materialkunskap i längre temablock och kortare workshops. Varje vecka ägnar vi också en heldag åt teori kring miljö och hållbarhet.

Du som deltagare kommer också få möjlighet att utveckla säljbara produkter av återbrukat material och samtidigt samarbeta med många spännande samhällsaktörer. Den nära kontakten med alla butiker och entreprenörer på ReTuna Återbruksgalleria ger förutsättningar för vidareutveckling av tankar och idéer.

Utöver det dagliga arbetet i våra verkstäder på ReTuna gör vi tillsammans studiebesök, deltar på olika mässor och bygger utställningar. Tillsammans besöker vi flera verksamheter och arbetar med projekt- och grupparbeten samt workshops i olika sammanhang.

Recycle Design är en ettårig kurs som vi delat upp i två terminer på olika teman. Du kan fortfarande gå ett helt år, men även välja att söka till endast en av terminerna. Vill du gå ett helt år måste du söka separat till båda kurserna.

R U M – H Å R T – B O
Under höstterminen ligger fokus på hårda
material och rumslighet. Vi arbetar med möbler,
inredning och bruksföremål utifrån olika
perspektiv – både funktionella, cirkulära och konstnärliga.

Exempel på tekniker du får prova på
Snickeri och enklare möbelrestaurering, måleri, porslin och keramik, smide samt plåt- och trådslöjd.
K R O P P – M J U K T – B Ä R A
Under vårterminen arbetar vi främst med mjuka
material och bärbarhet – både funktionellt och
konceptuellt. Vi arbetar med sömnad och syr om
kläder, utforskar textiltryck och naturlig färgning,
smyckeskonst och andra föremål som relaterar till kroppen.

Exempel på tekniker du får prova på
Sömnad, stickning, flätning, lagningar och broderi, skinn- och lädersömnad, papperslöjd och bokbinderi.

Kursens mål

  • Du får kunskaper i olika hantverkstekniker för att kunna återbruka olika material och ta tillvara på de resurser som finns.
  • Du får verktyg för att självständigt kunna fortsätta arbeta med omställning och hållbarhet.
  • Du får kunskaper om materialflöden och produktionsförhållanden.

Intyg

Efter avslutad kurs får varje deltagare ett personligt intyg som innefattar alla moment som denne medverkat i under terminen.

Vi som arbetar på Recycle Design

Rebecca Radhammar, lärare Recycle Design

Rebecca Radhammar

Smyckeskonstnär och folkhögskolelärare som sällan är svårövertalad när något ska byggas stort eller smidas varmt.

Alex Fridunger, lärare Recycle Design

Alex Fridunger

Hantverkspedagog med ett mångårigt engagemang i föreningsliv och civilsamhälle med fokus på bl.a. mänskliga rättigheter, miljöfrågor och folkbildning.

Anna-Maria Hillborn, lärare Recycle Design

Anna-Maria Hilborn

Bild- och designlärare, studerat och arbetat med konst och form i olika sammanhang. Självlärd byggnadsvårdare och månskensbonde.

Vi tar även in gästlärare för att hålla kortare workshops inom olika områden samt har återkommande besök av tidigare deltagare som arbetat vidare med tekniker eller material. Vi har genom åren samarbetat med en lång rad aktörer, som exempelvis MADAM Snickeri, Eskilstuna konstmuseum, Svensk hemslöjd och Kulturhuset Royal. Multeum i Strängnäs, Mälardalens universitet och föreningen Fliks, bygg- och fastighetsföretaget NCC samt IKEA.

Ansökan

Du söker till en termin i taget, och de deltagare som gått en termin har förtur till nästa. Antagningen sker löpande under ansökningsperioden.

Mer information om ansökan och antagning hittar du HÄR.