Recycle Design – återbruk

Studietakt
100%

Kurstid
2019.08.19 –
2020.06.10

Läsåret 20/21
2020.08.17 –
2021.06.11

Plats
ReTuna återbruksgalleria

Ansökan öppnar
3 februari

Sista ansökningsdag
30 April

Kursansvarig
Williams Pereira

Social media
Instagram
Blogg
Facebook

Studiemedelsberättigad
Ja

Ansvariga lärare
Anna-Maria Hilborn
Alex Fridunger

Recycle Design – återbruk är kursen för dig som vill bidra till en bättre värld med hjälp av återbruk, hantverk och omställning.

I omställningen från en värld uppbyggd på fossila energikällor behövs nya visioner för både oss som individer och samhället vill lever i. Överkonsumtion, klimatförändringar, krig och fattigdom kan få oss att känna maktlöshet. Recycle Design – återbruk är kursen där vi tillsammans i teori och praktik utforskar kreativa sätt att ta oss an de lokala och globala utmaningarna för 2000-talet. Vi arbetar med återbrukshantverk och design samtidigt som vi lär oss mer kring materialflöden och produktionsförhållanden.

Utbildningen vänder sig till dig som

 • Vill lära dig grunderna i en mängd hantverkstekniker och bekanta dig med massor av återbruksmaterial
 • Brinner för återbruk och vill ta tillvara på de resurser som finns
 • Planerar vidare studier inom design och hantverk, miljö och hållbarhet eller samhällsvetenskap
 • Vill arbeta med omställning och lära dig hur du kan leva mer klimatsmart
 • Behöver redskap och nätverk för att engagera dig vidare i projekt och organisationer
 • Vill bli kreativ planetskötare!

Kursens mål

 • Du får kunskaper i en mängd hantverkstekniker för att kunna återbruka olika material och ta till vara på de resurser som finns
 • Du får verktyg för att arbeta med omställning och hur du lever klimatsmart
 • Du får kunskaper om materialflöden och produktionsförhållanden

Kursinnehåll

Under året arbetar vi med flera formgivningsuppgifter. Vi kombinerar materialkunskap med en mängd olika hantverkstekniker i längre temablock och kortare workshops. Vi undersöker bland annat material som papper, metall, plast, trä, porslin och textil.

Du kommer även möjlighet att utveckla säljbara produkter av återbrukat material och samarbeta med många spännande samhällsaktörer.

Varje vecka ägnar vi en heldag åt teori kring miljö och hållbarhet. I utbildningen ingår också de två teoretiska kurserna: Fairtrades ambassadörsutbildning och föreningen Medveten konsumtions distansutbildning.

Under året finns en stor flexibilitet att göra studiebesök, delta i mässor/utställningar, besöka verksamheter, arbeta med projekt- och grupparbeten samt ta emot intressanta gäster.

Exempel på tekniker du får prova på

 • Bokbinderi
 • Screentryck
 • Skinn- och lädersömnad
 • Renovera och bygga om möbler
 • Brodera och virka

Lokaler

Recycle Design – återbruk finns på ReTuna Återbruksgalleria som är världens första galleria med återbrukade varor. ReTuna Återbruksgalleria är byggd i anslutning till en återvinningscentral och ligger en bit utanför centrala Eskilstuna. Kursen befinner sig därmed mitt i materialflödet vilket skapar unika möjligheter att utforska olika typer av återbrukshantverk. Den nära kontakten med alla butiker och entreprenörer ger också förutsättningar för vidareutveckling av idéer och samarbeten.

Praktik

Under vårterminen är du ute på 2 veckors praktik på någon arbetsplats där du kan få användning av dina nya insikter och kunskaper.

Intyg

Efter avslutad kurs får varje deltagare ett personligt intyg.

Kostnader

En avgift på  1 250 kr per termin tas ut (2 500 kr/läsår) och täcker kostnader för förbrukningsmaterial och gemensamma resor. 

Kontrollera att du har försörjning för hela din studietid innan du antar din plats.

Ansökan

Det går bra att lämna in en sen ansökan, men de som sökt innan 30 april har förtur till att få en plats.

Information om ansökan och antagning 

Krav för antagning

För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen.

Krav för denna kurs:

 • Du är minst 18 år

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör vi ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven 

 • Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag
 • Skolan gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll
 • Skolan väljer deltagare till konstutbildningarna efter en samlad bedömning kring personligt brev samt den sökandes intresse, nyfikenhet, vilja och öppenhet. I antagningsarbetet strävar vi efter mångfald i gruppen

Så här går ansökan till

1.      Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform SchoolSoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i SchoolSoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.

2.      Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:

 • Kopia på betyg från dina utbildningar
 • Personbevis (från Skatteverket)
 • Personligt brev där du presenterar dig själv, varför du vill gå utbildningen samt tidigare meriter.

3.    Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.

4.    Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till samtal. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.

5.    Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.

6.    Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.

7.    Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

Om du söker flera kurser anger du ditt förstahandsval och andrahandsval etc. på Mina sidor i SchoolSoft. 

(Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud)