SOL – Etableringskurs

Kursen är ett samarbete med Arbetsförmedlingen och omfattas av etableringsuppdraget som riktar sig till nyanlända.

Utbildningen är särskilt anpassad utifrån individens förutsättningar och behov och innehåller studier i bland annat svenska språket, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser.

Studierna sker på heltid i 6 månader.

Kursens mål

  • Att stärka deltagarnas självkänsla
  • Bygga upp ett nätverk och främja integrationen i samhället
  • Att nå sina individuella mål i det nya livet
  • Få bättre förståelse av det svenska samhället

Syftet med kursen

  • Bli bättre på att prata och skriva på svenska
  • Bli mer delaktig i det svenska samhället
  • Tro på sig själv och växa som person
  • Se nya möjligheter i livet

Kursinnehåll

Svenska; läsa, skriva och konversera

Samhällsorientering

Arbetsmarknadskunskap

Grundläggande datakunskaper

Studiebesök hos olika arbetsplatser och föreningar

Inbjudna föreläsare från olika myndigheter, organisationer och föreningar.

Friskvårdsaktiviteter

Skapande verksamhet

Intyg

Deltagarna får ett intyg som kan användas vid intag till SFI.

Ansvarig lärare

Karima Denednia: karima.denednia@regionsormland.se

Övrigt

Undervisningen bedrivs på Portgatan 2 i Munktellstaden, Eskilstuna

Mer information om etableringsuppdraget

Arbetsförmedlingens faktablad

Folkbildningsrådet