Solceller i teori och praktik

 

Obs! Kursen är inställd under höstterminen 2019

Denna kurs är en del av Eskilstuna folkhögskolas satsning i samarbete med ETC för en hållbar miljö.

Två av statens syfte med stödet till folkbildningen är att ”stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin” och att ”bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen”. Vidare ska folkbildningen ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

Som ett sätt att jobba för dessa syften har Eskilstuna folkhögskola i samarbete med ETC startat kursen ”Solceller i teori och praktik”.  

Omställningen till ett energisystem där vi och även framtida generationer kan nyttja el på ett långsiktigt hållbart sätt är under uppbyggnad. Andelen förnybar elproduktion i elsystemet ökar för varje år och allt fler hushåll, företag, bostadsrättsföreningar etc. installerar solcellsanläggningar på tak och mark. Solcellsmarknaden växer kraftigt och bristen på utbildad personal är stor.

Kursens syfte:

Kursen syftar i huvudsak till att skapa förutsättningar för teoretiskt och praktiskt kunskapsutbyte och därigenom dels utöka dialogen kring solelproduktionens betydelse i omställningen till ett hållbart samhälle, och dels ge inspiration till egna initiativ rörande produktion av solel.

Kursens mål

Efter avslutad kurs har du samlad kunskap om solcellsprojektering, praktisk erfarenhet av olika solcells installationer och god grund för att aktivt bidra inom området för framtidens energisystem.

Kursinnehåll

 • Genomgång av solcellsteknik
 • Genomgång av solcellsinstallationens tekniska komponenter
 • Grundande ellära
 • Genomgång av olika typer lagringssystem
 • Ekonomi och administration runt solceller
 • Planering och dimensionering av solcellsanläggningar
 • Praktisk genomgång av olika montagesystem för tegel, plåt och papptak
 • Praktisk erfarenhet av markinstallationer

 

Innehållet i teoridelen:

 • Så fungerar en solcell
 • Likström blir växelström
 • Watt, kWh, Ampere, Volt – vi reder ut begreppen
 • Olika typ av solceller
 • Att välja växelriktare
 • Fallskydd
 • Installationer på tak
 • Beräkningsfaktorer inom solelproduktion
 • Ekonomi
 • Regelverk för produktion av egen el
 • Elnät och elhandelsbolag

Innehållet i den praktiska delen:

 • Genomgång av olika solcellspaneler
 • Växelriktaren – funktion, avläsning och uppstart
 • Genomgång av olika takfästen
 • Montering på olika typ av takbeläggning
 • Bygge av markställningar i trä
 • Kabeldragning

Omfattning:

Kursen är på heltid med 60% praktiska studier i Katrineholm och 40% självstudier under handledning. Det innebär därmed att undervisning bedrivs i Katrineholm tre dagar i veckan och två dagar på distans.

Kurslängd:

1 termin

Kursplats/platser

Energikullen i Katrineholm

Materialavgift

4 000 kr

Övriga deltagarkostnader

Förutom materialavgiften måste deltagarna räkna med andra kostnader i samband med t.ex. resor, studieresor, logi, skyddskläder och skyddsutrustning.

Kursen är studiemedelsberättigad. Länk till studieekonomi

Kontrollera att du har försörjning för hela din studietid innan du antar din plats.

Nödvändiga förkunskaper

 • Tidigare kunskaper och erfarenheter inom teknik/elteknik är önskvärda då det skapar bättre förutsättningar för lärandet
 • Förmåga att kunna förstå och tillgodogöra sig tekniska texter och instruktioner är en förutsättning för att deltagarna ska kunna arbeta med teoretiska arbetsområden
 • Intresse för solenergi

Övrigt

Den teoretiska delen bygger på Johan Ehrenbergs bok ”Johans lilla egen el-bok”, tredje upplagan. Boken berättar på ett roligt och inspirerande sätt om hur egen el produceras från solceller. ETC tar fram ett anpassat studiematerial runt bokens innehåll.

Kontakt:

Williams Pereira                

Bitr. rektor

williams.pereira.munoz@regionsormland.se

Tel: 070-609 98 86

Gahangir Sarvari               

Kursansvarig

gahangir.sarvari@etc.se

Tel: 070-848 57 09

Sista ansökningsdag

Information om ansökan och antagning

Antagningsprocess

Till ansökan bifogar du ett personligt brev där du presenterar dig själv, dina tidigare meriter och dina motiv till att gå kursen. Bifoga även betyg, personbevis och ditt cv.

För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen.

Krav för antagning

Krav för denna kurs:

 • Du är minst 18 år
 • Fullföljt minst 2 årig gymnasieskola

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör vi ett urval bland de

sökande som uppfyller grundkraven (se skolans antagningsprinciper)

 • Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag
 • Skolan gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll

Så här går ansökan till

 1. Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform Schoolsoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i Schoolsoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.
 1. Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:
 • Kopia på betyg från gymnasiet och eventuella andra utbildningar
 • Personbevis (från Skatteverket)
 • Personligt brev där du presenterar dig själv, varför du vill gå utbildningen samt tidigare meriter.
 • Ditt CV
 1. Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.
 1. Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till Intervju. Vid intervjun kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.
 2. Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.
 3. Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.
 4. Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

(Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud)