Steget – allmän kurs

Studietakt
100%

Kurstid
2019.08.19 –
2020.06.10

Läsåret 20/21
2020.08.17 –
2021.06.11

Ansökan öppnar
3 februari

Sista ansökningsdag

30 April

Kursansvarig
Daniel Berton

Studiemedelsberättigad
Ja

Ansvariga lärare:
Pernilla Nyström
Hanna Pettersson
Tobias Ehlin
076-767 75 79

En allmän kurs som vänder sig till dig som är i behov av att studera i en liten personaltät grupp i lugn miljö.

Kursen vänder sig till dig som har någon form av neuropsykiatrisk eller psykisk funktionsnedsättning och/eller

  • läser på grundskole- eller gymnasienivå och är i behov av särskilt stöd
  • har varit borta från studier eller arbetsliv en längre tid

Här får du studera tillsammans med personer i liknande situation.

Kursens mål

Att du utifrån egen förmåga och med hjälp av kursens personal får stöd i din egen personliga utveckling och når de behörigheter du önskar.

Kursinnehåll

Kursen är en allmän kurs där du kan få motsvarande gymnasiekompetens och grundläggande behörigheter för vidare studier. Du läser ämnena svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, historia och religion. Estetisk verksamhet samt friskvård ingår också  i kursen. Då ett helhetsperspektiv genomsyrar vår verksamhet arbetar vi i stor utsträckning tematiskt och ämnesövergripande . Du gör upp en individuell studieplan tillsammans med kursens personal.

Intyg

På Eskilstuna folkhögskolas kurser får deltagaren ett kursintyg efter avslutad kurs. På allmän kurs kan deltagaren förutom behörigheter även få ett studieomdöme. 

Kontaktperson

Pernilla Nyström E-post: pernilla.nystrom@regionsormland.se

Kostnader

All undervisning på skolan är kostnadsfri men det tillkommer kostnader för material, studieresor och gemensamma aktiviteter på 500 kr/termin (1000 kr/läsår). 

Ansökan

Det går bra att lämna in en sen ansökan, men de som sökt innan 30 april har förtur till att få en plats.

Information om ansökan och antagning

Antagningsprinciper

De sökande kallas till enskilt samtal där språklig förmåga, framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret bedöms.

Gemensamma antagningsprinciper som gäller alla skolans kurser hittar du här. Kursen startar endast om det finns tillräckligt många deltagare.

Så här går ansökan till

1.      Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform SchoolSoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i SchoolSoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.

2.      Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:

  • Kopia på betyg från dina utbildningar
  • Personbevis (från Skatteverket)
  • Personligt brev där du presenterar dig själv, varför du vill gå utbildningen samt tidigare meriter.

3.    Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.

4.    Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till samtal. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.

5.    Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.

6.    Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.

7.    Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

Om du söker flera kurser anger du ditt förstahandsval och andrahandsval etc. på Mina sidor i SchoolSoft. 

(Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud)