SOL med inriktning vård och omsorg

Kursen har för avsikt att ge förberedande utbildning inom vård och omsorg. Vi riktar oss mot personer som vill arbeta som t.ex. vårdbiträde, barnskötare eller assistent. 

Syfte

Att förbereda deltagarna för att kunna gå vidare i studier eller jobb inom vård och omsorg.

Kursinnehåll

Deltagarna ska arbeta med yrkesinriktad intensiv språkundervisning, yrkessvenska med fokus på begreppsträning, samtal mm. 

Utbildningen pågår i sex månader och sker vid Eskilstuna folkhögskola. Beroende på individuella förutsättningar kan en deltagare få gå kvar i ytterligare sex månader därefter. 

Antal platser: 22 st.

Start: 9 september

Krav på deltagaren: Att kunna tillgodogöra sig en text eller en konversation på svenska. Arbetsförmedlingen anvisar deltagare 

Är du intresserad av utbildningen? Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen i Eskilstuna. Ange kurs ID: 245726

Ansvarig lärare: tamara.valiente@regionsormland.se