KVISK – EU

Studietakt
75 – 100%
Kurstid
2020.08.17 –
2020.12.18

Löpande antagning

Kursansvarig
Williams Pereira

Ansvariga lärare
Tamara Valiente

Telefon: 0737-85 96 79 (Det går bra att höra av sig på spanska, engelska, arabiska och svenska)

KVISK står för ”Kreativa Vägar till Integration och Sysselsättning genom Kultur. En kurs för dig som är kulturarbetare från annat EU-land än Sverige. Utbildningen pågår i sex månader (26 veckor) på 50, 75 eller 100 procent. Antagningen sker kontinuerligt. Vi tar emot ansökningar från hela Sverige.

KVISK kursen riktar sig till personer som är kulturarbetare med högre utbildning och/eller yrkeserfarenhet, som tidigare har försörjt sig på sitt kulturutövande inom något av den kreativa sektorns områden i ett annat land än Sverige. Kulturarbetare kan exempelvis vara författare, sömmerskor, fotografer, musiker, journalister, webbutvecklare, grafisk formgivare, spelutvecklare eller hantverkare. Utöver ovanstående inkluderas också pedagoger och teoretiker inom den kreativa sektorn såsom bibliotekarier, kulturassistenter, kulturvetare, etnologer och andra akademiker samt dans-, teater-, bild- och musiklärare, m.fl. 

Syfte

Syftet är att deltagarna ska lära sig om den svenska arbetsmarknaden för att underlätta etablering inom den kreativa sektorn. Kursen kombinerar yrkesinriktad svenskundervisning med arbetsmarknadsanpassad information och konkreta tillämpningar av de teoretiska kunskaperna. Förutom att skapa förståelse och insikt över det svenska samhället och lära sig svenska, är målsättningen med kursen att skapa bättre förutsättningar till egen försörjning inom den kreativa sektorn. 

Kursens mål

 • Att lära sig om den svenska kreativa arbetsmarknaden
 • Få hjälp med vidare insatser inom sitt yrkesområde
 • Skapa kontakter och möta andra yrkesverksamma
 • Att få kunskap om hur det svenska samhället fungerar
 • Att lära sig svenska med kulturinriktning
 • Att skapa förutsättningar för att påverka sin egen livssituation.

Kursinnehåll

Medverkan i utbildningen innebär en möjlighet att få kunskap om det svenska samhället i det bekanta perspektivet kultur och få lära sig svenska. Vi kombinerar föreläsningar om den kreativa sektorns uppbyggnad, hur man kan finansiera sitt kulturyrke och om olika organisationsformer inom den kreativa sektorn. Vi genomför också noggranna kartläggningar av kompetenserna och har individuella samtal om fortsatta insatser och möjligheter för framtida etablering på arbetsmarknaden. Utifrån kartläggningarna försöker vi hitta vidare åtgärder som exempelvis yrkeskompetensbedömningar, praktik eller stöd i att starta eget företag inom de kulturella och kreativa näringarna.

Exempel på föreläsningar i kursen

 • Den kreativa sektorn och dess yrken
 • Att finansiera kultur
 • Att söka bidrag för kreativ verksamhet
 • Vad skiljer en ideell förening från en ekonomisk förening
 • Skatter i Sverige
 • Olika företagsformer i Sverige
 • Att starta och driva eget företag
 • Bokföring

Ansvarig lärare

För mer information om kursen och hur du söker. Kontakta Tamara Valiente via mail eller telefon: 0737-85 96 79 (Det går bra att höra av sig på spanska, engelska, arabiska och svenska)

Övrigt

Undervisningen bedrivs på Gösta Wasastiernas gränd 4 i Munktellstaden, Eskilstuna

Intyg

Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper och kompetenser som deltagaren förvärvat under kursen.

Kostnader

All undervisning på skolan är kostnadsfri, men det kan tillkomma kostnader för kurslitteratur, material och eventuella studiebesök. 

Information om ansökan och antagning

Krav för antagning

För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen.

Krav för denna kurs:

 • Du är minst 18 år
 • Kulturarbetare från ett annat land än Sverige
 • Du är EU medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige 
 • Du är kulturarbetare som tidigare har försörjt dig på ditt kulturutövande inom något av den kreativa sektorns områden i ditt hemland

Är du intresserad av utbildningen? Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen i Eskilstuna.