Mänskliga rättigheter – grundkurs

Bli en människorättsförsvarare!

Grundkurs i mänskliga rättigheter. Kursen ger en fördjupad förståelse kopplad till samtidens stora frågor och erbjuder vägar att aktivera sig. Kursen är en samverkanskurs mellan föreningen Ordfront och Eskilstuna folkhögskola.

Upplägg

Distanskurs med fem fysiska träffar. Fyra på Eskilstuna folkhögskola samt en vid MR-dagarna i Stockholm. Mellan träffarna läser vi kurslitteratur och för diskussioner över nätet. Därför är det viktigt att du har tillgång till dator och internetuppkoppling (Information om vilken plattform vi kommer att använda kommer senare).

Kursens mål

Kursdeltagaren ska tillägna sig

 • god förståelse för de mänskliga rättigheterna både i teori och i praktik
 • verktyg för att försvara de mänskliga rättigheterna i en tid när dessa hotas

Kursens syften

Kursens syften är att stärka människors handlingskraft, att aktivera medborgare för försvar av mänskliga rättigheter samt att förstärka demokratin i samhället.

Kursinnehåll

 • Grunderna i mänskliga rättigheter – den allmänna förklaringen och konventionerna
 • Mänskliga rättigheternas historia
 • Dagspolitik, värderingar, juridik och infrastruktur för mänskliga rättigheter
 • Global utblick – Är vi på väg mot 30-talet? Varför kommer så många auktoritära ledare till makten?
 • Asylrätten – Kan asylrätten upprätthållas när det saknas legala vägar till Sverige?
 • Vi fördjupar oss i Sveriges grundlagar och varför vi måste försvara dem
 • Rasismens ansikte med fokus med rasism mot samer, antiziganism, afrofobi, islamofobi och antisemitism
 • Kvinnors rättigheter – i samverkan med Eskilstuna Kvinnojour
 • Företag och mänskliga rättigheter?
 • Mänskliga rättigheter ur miljö och integritetssynpunkt
 • Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
 • Resa till Berlin (för dig som läser på 75 eller 100%)
 • Mänskliga Rättighets – dagarna

 

Kursdatum

Enterminskurs; 24 augusti – 15 december

 

Omfattning

Träff 1: 24 – 25 augusti, Eskilstuna

Träff 2: 21 – 22 september, Eskilstuna

Träff 3: 26 – 27 oktober, Eskilstuna

Träff 4: MR-dagarna 15 – 17 november Stockholm

Träff 5: 14 – 15 december, Eskilstuna

 

Studietider vid träffarna

fredagar 9.30 – 19.30

lördagar 10.30 -17.30

 

Plats Eskilstuna folkhögskola, förutom Mänskliga Rättighets-dagarna, som är i Stockholm

Studier förlagda i Berlin:  1 – 14 oktober (vid studier på 75 och 100%)

Praktik på MR-organisation i tre veckor (vid studier på 100%)

 

För dig som vill läsa på 100 % distans, inkl. praktik och resa

Du deltar på de fysiska träffarna samt diskussioner över nätet. Därutöver följer du med på den gemensamma resan till Berlin 1 – 14 oktober.  Syftet är att utbyta erfarenheter med organisationer/aktivister som jobbar med mänskliga rättigheter. I kursen ingår även tre veckors praktik på en MR-organisation samt förberedelser inför MR-dagarna. Hur praktiken fördelas anpassas individuellt.

För dig som vill läsa på 75 % distans, inkl. resa

Du deltar på de fysiska träffarna samt diskussioner över nätet. Därutöver följer du med på den gemensamma resan till Berlin 1 – 14 oktober.  Syftet är att utbyta erfarenheter med organisationer/aktivister som jobbar med mänskliga rättigheter.

För dig som vill läsa på 50 % distans

Du deltar på de fysiska träffarna samt diskussioner över nätet.

Kursplats/platser

Eskilstuna folkhögskola samt Stockholm

Kostnader

1000 kr, där kurslitteratur ingår.

Därutöver tillkommer kostnader för resor och logi i samband med träffar, praktik och studiebesök. För de som läser på 75% och 100% tillkommer kostnader för resa till Berlin.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Nivå

Kursen berättigar till studiemedel på gymnasienivå.

Sista ansökningsdag

31 juli

 

Information om ansökan och antagning 

Krav för antagning 

För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen.

Krav för denna kurs:

 • Du är minst 18 år

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör vi ett urval bland de

sökande som uppfyller grundkraven (se skolans antagningsprinciper)

 • Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag
 • Skolan gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll
 • I antagningsarbetet strävar vi efter mångfald i gruppen

 

Så här går ansökan till

 1. Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform Schoolsoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i Schoolsoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.
 1. Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:
 • Kopia på betyg från gymnasiet och eventuella andra utbildningar
 • Personbevis (från Skatteverket)
 • Personligt brev där du presenterar dig själv, varför du vill gå utbildningen samt tidigare meriter.
 1. Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.
 1. Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till samtal under maj månad. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.
 2. Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.
 3. Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.
 4. Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

 

Om du söker flera kurser anger du ditt förstahandsval och andrahandsval etc. på Mina sidor i Schoolsoft.

 

(Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud)