Musikterapeut FMT-modellen

Studietakt
100%, distans med träffar

Kurstid
2 år, 2 september 2024 – 29 maj 2026

Ansökan till höstterminen
öppnar: 1 februari
stänger: 30 april

Med musiken som redskap och kunskap om människan kan du som Musikterapeut enligt FMT-modellen arbeta inom friskvård, rehabilitering, skola och omsorg. I vår utbildning får du redskap för att bemöta och skapa förutsättningar för att utveckla dig själv och andra.

Kursinnehåll

Undervisningen sker i from av föreläsningar, praktiska moment, diskussioner och seminarier. Kursens teoretiska, praktiska och verksamhetsförlagda moment integreras för att ge en helhetssyn i undervisningen. Vi lägger stor vikt vid ett reflekterande arbetssätt och genom problembaserat lärande. Kursen kräver aktivt deltagande och hög närvaro. 

För att kunna genomföra utbildningen måste du ordna din egen praktikplats på din hemort. Du ska ha FMT-funktionsinriktad musikterapi individuellt med 2-8 adepter/patienter samt 2 olika grupper MRR-musikgympa rörelse och röst. 

Kursen är en distanskurs på 100% med 3 obligatoriska närträffar per termin (4 dagar/närträff, totalt 12 dagar/termin). Alla närträffar genomförs här på Eskilstuna folkhögskola. 

Viktigt! Praktiken är en förutsättning för kursens genomförande. 

Du behöver ha tillgång till en dator samt ha möjlighet att filma under praktiken. Du behöver även ha det för FMT speciella grundpaket med instrument och olika attribut. 

Intyg

För att kunna påbörja andra året måste du först bli godkänd i samtliga moment som ingår under första året.

Efter avklarad kurs erhålls ett intyg för godkänd musikterapeut enligt FMT-modellen.

Efter andra året examineras du i seminarieform genom att redovisa film från utförd FMT med adept/patient och kunna redogöra för hur och vad man kan göra för att skapa förutsättningar för adeptens/patientens utveckling. MRR examineras på samma sätt.

Samt skriftlig inlämningsuppgift utifrån antal givna frågeställningar med utgångspunkt från föreläsningar, egen praktik och den litteratur som använts. 

Gästlärare (preliminära)

  • Johanna Sjöberg Olsson, Musikterapeut
  • Pia Granlund Musikterapeut, Resurspedagog
  • Åsa Rosin, PhD Förskollärare och Montessoripedagog
  • Ulrika Myhr, Leg. sjukgymnast MSc, barnspecialist
  • Hanne Uddling, Leg. Logoped

Artiklar om musikterapi

Ansökan

Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform SchoolSoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i SchoolSoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.

När du registrerar ett konto på Schoolsoft är det viktigt att du använder en e-postadress där du regelbundet läser dina meddelanden. Detta för att vi både inför och under din studietid kommer använda den för att kontakta dig.

Så här går ansökan till