Covid-19

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer som bland annat innebär att du stannar hemma vid minsta symtom på förkylning och tvättar händerna ofta med tvål och vatten och använder handsprit. Om du lever med en person som uppvisar symptom på covid-19 ska du stanna hemma. Har du själv symptom vill vi att du testar dig. Hur du testar dig kan du läsa om HÄR, provtagning för pågående covid-19 är kostnadsfri. Vi vill även att du håller oss uppdaterade kring din situation så att vi kan vidta nödvändiga åtgärder. 

Här hittar du information om covid-19 på flera språk

Mer om hur du skyddar dig själv och andra från smittspridning hittar du på folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/